Den här specialdesignade yllehalsduken delades ut när det första spadtaget togs till Lunds nya spårvagnslinje. Christer Wallström var med. Foto: Håkan Jacobsson
Den här specialdesignade yllehalsduken delades ut när det första spadtaget togs till Lunds nya spårvagnslinje. Christer Wallström var med. Foto: Håkan Jacobsson
Den här varit med om att planera trafikmönstren i Skåne. Foto: Håkan Jacobsson
Christer Wallström. Foto: Håkan Jacobsson

Ytvecklingen gick fortare än han trott

PLANER. – Vi kunde ju aldrig förutse att regionen skulle förstoras så kraftigt, så snabbt.
Christer Wallström har sysslat med trafikplanering sedan 1960-talet, både för cyklar, bilar och järnväg.

Namn: Christer Wallström
Yrke: Trafikplanerare, doktor i trafikteknik.
Familj: Särbo, tre döttrar, fem barnbarn.
Bor: Lägenhet i Lund.
Aktuell: Fyller 75 år den 24 januari.

När man planerar för trafik finns det två sätt att närma sig uppgiften; man anpassar sig till utvecklingen, eller så styr man den.
– Oftast har det väl blivit att man anpassat sig, reflekterar Christer Månsson.
Fast för det mesta handlar det ändå om en kombination mellan de olika utgångspunkterna. Man måste reagera på en utveckling och försöka styra den i önskvärd riktning.

Alla framtider har det gemensamt att de är svåra att förutse. Ta utvecklingen i Skåne efter millennieskiftet.
– Vi kunde ju inte förutse den kraftiga regionförstoringen – den utvecklades mycket starkare och snabbare än vi trodde.
Alltså det område som folk rör sig inom i sitt dagliga liv, mellan bostad, arbete och studier.
Han nämner Öresundstågen som ett exempel.

– Från början skulle ju de bara gå mellan Malmö och Köpenhamn. Vår chef kom in till oss och frågade om vi vågade köpa några fler tåg, så att de kunde gå ända till Helsingborg.
Efter mycket räknande svarade Christer Wallström och hans kollega att det nog skulle kunna gå.
Detta var inte länge sedan – nu går Öresundstågen ända till Göteborg åt ena hållet, till Kalmar åt ett annat.

Det hörs på Christer Wallström att han stammar från Göteborg, där hans far var verkstadschef på spårvägen.
– Hade jag vetat vad jag vet nu hade jag blivit läkare, säger han.
– Men då hade jag behövt lägga på ett kol i skolan, och biologi tyckte jag inte var speciellt kul.
På Chalmers tekniska högskola verkade man däremot ha kul, så han började läsa till väg- och vatteningenjör där – tvillingbrorsan valde elektrolinjen.

Han började arbeta på gatukontoret i Göteborg. Som mest minnesvärt nämner han att han såg till att det hängde en chalmeristmössa på den minnestavla som dåvarande kommunikationsministern Olof Palme avtäckte när Älvsborgsbron invigdes 1966.
Kärleken tog honom till Lund, där blivande hustrun fanns – även om hon också var från Göteborg.
– Jag trodde att här kan man väl bo några år. Nu har det blivit femtio år på Norra Fäladen.
På olika adresser; den nuvarande bebor han sedan skilsmässan i mitten på 90-talet.

Mellan 1967 och 1975 forskade Christer Wallström på institutionen för trafikteknik. Påbörjade en doktorsavhandling om vilka faktorer som styr trafikanters val av färdmedel.
Innan den blev klar hade han dock en tioårig period på Malmö kommun, där han arbetade på gatukontoret och stadsbyggnadskontoret, med planering av trafik.
– Alla som började fick gå en kurs om Malmö, om kulturella skiljelinjer i staden.
Det kunde handla om hur vissa gator utgjorde osynliga gränser – de som bodde på ena sidan var aldrig över på den andra, fick nykomlingarna lära sig.

Han minns också ett annorlunda arbetsklimat, där cheferna för olika kommunala verksamheter hade väldigt stark ställning och ville sköta sina regementen utan inblandning:
– Tvärfacklighet fanns inte på samma sätt som nu.
Det där med starka chefer valde man att handskas med när de skånska länstrafikbolagen skulle gå ihop och bli Skånetrafiken, berättar Christer Wallström.
– Det fanns en viss fiendskap mellan oss och Kristianstad län – länsgränsen var väldigt skarp då. Politikerna såg till att ingen av de gamla cheferna fick följa med till den nya organisationen.

Efter tio år i Malmö såg han alltså till att bli klar med sin avhandling och därmed bli doktor i trafikteknik. Han bytte jobb och började på VBB, Vattenbyggnadsbyrån, som sålde konsulttjänster till exempelvis kommuner.
Han trivdes aldrig riktigt i konsultrollen:
– Visst, arbetsuppgifterna var roliga och spännande, men samtidigt tyckte jag att det var pressande.
Det var det där med hur man debiterar tid han aldrig blev bekväm med.

Så 1991 började han på Länstrafiken Malmöhus i Lund, med uppgift att planera för tågtrafik och bussar i både region- och stadstrafik.
Skånes två län blev ett, med ett länstrafikbolag. Christer Wallström började på Skånetrafiken och pendlade de sista åren innan pensioneringen till Hässleholm.
Och när han gick i pension hade han alltså varit med om en utveckling han aldrig kunnat förutse.

Han är stolt över att ha varit med om att driva på utvecklingen mot en mera miljömedveten verksamhet.
– Vi tog principbeslut om biogassatsningen utan att egentligen veta vad det kostade.
Stolt är han också över att Lund bestämt sig för spårvagnstrafik. Han är kommunpolitiskt aktiv sedan många år.
– Det var en kompis till mig som sade att nu skulle vi börja med politik.

För Christer Wallström var det självklart att arbeta för Folkpartiet; det hade en stark ställning i hans barndomsstad och också i hand föräldrahem.
– Jag har alltid varit intresserad av politik. Jag ville se om man kunde utöva någon makt.
– Efter ett tag inser man ju att det är ett fåtal personer som har verkligt stor makt. Sedan beror det mycket på interndemokratin i partierna hur mycket man kan påverka.

– De som tror att man kan komma in och genast få stort inflytande är fel på det – man måste arbeta sig in.
Han började som ledamot i sociala centralnämnden och har sedan fortsatt i kommundelsnämnd, byggnadsnämnd och tekniska nämnden; därtill har han varit ersättare i kommunfullmäktige.
En tid var han ordförande för Folkpartiet, som ju numera heter Liberalerna, och nu sitter han dess valberedning. Han sitter också i styrelsen får VA Syd.

Annars besöker ha gärna särbon i Helsingborg eller går på Friskis & Svettis.
– Där har jag varit med i 35 år.
Han säger att han cyklar mycket. Han har bil, men trafikplaneraren i honom anser att den i framtiden inte kan få ta den plats eller ha det företräde den länge haft.

Det är en uppgift för hans efterträdare:
– Jag hade ju ingen miljöutbildning. De som kommit efter har bättre förutsättningar än jag hade.

Namn: Christer Wallström
Yrke: Trafikplanerare, doktor i trafikteknik.
Familj: Särbo, tre döttrar, fem barnbarn.
Bor: Lägenhet i Lund.
Aktuell: Fyller 75 år den 24 januari.

×