Kommunens hastiga köp av det fukt- och mögelskadade huset Torggatan 3 fick snabbt fiaskostämpel. Socialdemokraterna anser att kommunen ska behålla fastigheten, som inte har kunnat användas som bostad sedan inköpet, och rusta upp den. Arkivbild
– Vi är inte ute efter att svartmåla någon, men tjänstemännen måste följa de politiska besluten som tas. Här har det brustit, säger kommunalrådet Susanne Meijer (S).

Skyller fiaskoköpet på tjänstemännen

HÖRBY Kommunstyrelsen tillsätter en internutredning för att få veta vad som gick snett när mögelhuset på Torggatan 3 köptes in. Tjänstemännen får skulden för det inträffade. Handläggningen pekas ut som bristfällig.
– Här har det brustit. De har inte skött sig utifrån de rutiner vi har, säger kommunalrådet Susanne Meijer (S).

När kommunen köpte mögelhuset i mars i fjol beskrevs det som ”en god investering” av socialförvaltningen och att det var besiktigat enligt regelverket och med gott resultat.
Men en senare besiktning – inför renoveringen av huset – visade att det fanns fukt, röta och mögel i de bärande konstruktionerna i huset och att det var i mycket sämre skick än vad som först hade framkommit.

Kommunen gav 1,5 miljoner kronor för huset. Tanken var att 2-3 flyktingfamiljer skulle flytta in i det. Men huset, och det tillhörande annexet står fortfarande tomt, och behöver renoveras för i runda slängar 1,6 miljoner kronor för att ens bli beboeligt.
På kommunstyrelsens senaste möte var köpet uppe till diskussion. Detta sedan Eva Lindholm (M) initierat ett ärende om fastigheten.
Kommunstyrelsens skriver i sitt beslut att man konstaterar att handläggningen i ärendet har varit bristfällig. Socialnämnden och tekniska nämnden – det vill säga de nämnder som ansvarar för socialförvaltningen och fastighetskontoret som beställde besiktningarna och förberedde ärendet – uppmanas samtidigt att se över sina rutiner.

Utöver det tillsätts en internutredning för att gå till botten med vad som gick snett när huset köptes in. Berörda nämnder ska komma in med skriftliga förklaringar till sitt agerande.
– Vi har rutiner för inköp av villor och bostadsrätter och de har inte följts. Socialnämnden och tekniska nämnden ska återkomma med en redogörelse för vad som har hänt, säger kommunalrådet Susanne Meijer (S).

Vad är det som har brustit i handläggningen, menar du?
– I tjänsteskrivelsen från den 31 mars 2017, när beslut skulle fattas om att köpa huset, står det att huset på Torggatan 3 är besiktigat med gott resultat, att besiktningen har uppfyllt kraven och att det var en god investering för kommunen. Utifrån det underlaget tog vi beslut att köpa huset och teckna kontrakt med säljaren.

Anser du att tjänstemännen har vilselett politikerna om fastighetens skick?
– Vi ser brister i handläggningen. Våra tjänstemän vill göra det bästa. De är proffs och lägger fram underlag till oss som behövs inför besluten. Här finns det brister. Det har blivit fel på vägen. Vi är inte ute efter att svartmåla någon, eller att plocka fram specifika individer, men tjänstemännen måste följa politikernas beslut.
– Nu blir det en internutredning. Det är våra höga chefer som ska hantera sin personal. Handläggningen har varit bristfällig, och vi uppmanar ansvariga nämnder att se över sina rutiner.

Vad visste du om fastighetens skick när ni fattade beslut om att köpa in den?
– Jag visste att det fanns brister i huset, men vi hade en tjänsteskrivelse som vi gick vidare på och i den stod det att det var en god investering för kommunen. Tjänsteskrivelsen överensstämde inte med de rutiner som vi har för inköp våra villor. Vi är inte nöjda med hanteringen.

Vad kommer att hända med huset nu? Kommer ni att renovera huset och annexet så att de kan användas som bostäder för nyanlända, som det var tänkt från början, eller kan det bli aktuellt att sälja eller riva byggnaderna och bygga nytt på tomten?
– Socialnämnden och tekniska nämnden ska återkomma med en redogörelse för vad som hänt på kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 januari. Nu har vi huset, och det finns ett politiskt beslut på det, och jag menar fortfarande att det vore ypperligt att använda det till socialbostäder. Vi har sett positivt på att använda det till våra medborgare. Det är många som har svårt att få bostad, säger Susanne Meijer.

Dagens fråga

Borde damfotbollen få mer fokus och resurser?

  • Ja (68%, 105 Röster)
  • Nej (32%, 49 Röster)

Antal röster: 154

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×