– Anhöriga får många gånger hjälpa till med punktinsatser för äldre men det är ofta ett bevis på att vården och hemtjänsten inte fungerar optimalt. Anhöriga borde istället finnas där emotionellt och inte bli vårdgivare till sina föräldrar, säger sjuksköterskan Theres Strandberg från Höör. Foto: Privat

”Politiker måste ut i verkligheten”

höör Besparingarna inom hemtjänsten har väckt reaktioner bland flera Höörsbor. En av dessa är sjuksköterskan Theres Strandberg.
– Det som händer i Höör förstärker känslan av att vården sakta men säkert håller på att avvecklas, säger hon.

Det var i lördags som SkD berättade om 92-åriga Annelise Jönsson som är en av 170 Höörsbor med hemtjänst som kommer att drabbas av sämre vård.
I nya riktlinjer som skickats ut till brukarna meddelar socialnämndens ordförande Anders Magnhagen (S) och socialchefen Ewa Näslund att städning kommer att ske var tredje vecka istället för varannan som tidigare. Behovet av dusch ändras från två gånger till en gång i veckan. Enligt Anders Magnhagen är de ändrade riktlinjerna en del av en besparing som socialnämnden måste genomföra.

En som reagerat på artiklarna är Theres Strandberg från Höör. För sju år sedan jobbade hon som undersköterska inom hemtjänsten.
– Jag minns att det var ohållbara tider. Jag skulle ofta vara på två ställen samtidigt enligt schemat.
– Jag fick prioritera alldaglig vård, medicinhantering och hygienvård. Vid gott som alla besök dyker det upp fler uppgifter än vad som står på schemat. Det fanns sällan tid att sitta ner och prata med vårdtagaren så som jag hade önskat, säger Theres Strandberg.

Hon menar att det inte är ovanligt att anhöriga som inte haft möjlighet att träffa vårdtagaren på ett tag möts av misär i hemmet.
I dag jobbar hon som sjuksköterska inom Region Skåne. I sitt yrke tar hon emot många patienter med så kallad ohållbar hemsituation.
– I många fall har patienterna inte haft tillräckliga insatser när de kommer in till sjukhuset och då är behoven stora.
– Det kan finnas flera orsaker till varför det blivit så. En del äldre kan ha svårt att inse sina behov, andra har svårt att göra sig hörda, kanske har personen i fråga saknat anhöriga. Oavsett så blir man frustrerad, säger Theres Strandberg.
Att äldre inte bryr sig lika mycket om att duscha eller hur många gånger det städas är felaktigt menar Theres Strandberg.
– Flera patienter jag träffat har varit ledsna över att inte kunna duscha varje eller varannan dag som de gjort tidigare. De kan inte sköta sin hygien som de hade önskat och då är det viktigt att hemtjänsten i så stor utsträckning som möjligt upprätthåller ett värdigt liv som personen ifråga hade innan insjuknandet.

– Om en vårdtagare inte vill duscha kan det bero på kognitiva problem eller avsaknad av sjukdomsinsikt då man tidigare klarat sig själv, säger hon.

Vad vill du se från politikerna?
– Det är svårt. De sitter på sin post och jag hade önskat att de kom ut mer i den verkliga världen. Det blir mycket skrapande på ytan utan att se helheten. Därför jobbas det heller inte tillräckligt aktivt på förbättringar, säger Theres Strandberg.

Dagens fråga

Har du tagit årets sista dopp i havet?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×