På Fadimedagen spelades Fadime Sahindals tal från riksdagen 2001 upp. Två månader senare sköts hon ihjäl av sin pappa. Foto: Lena Breitner
Inledningstalet hölls av Mariam Taheri, rep resentant för GAPF Skåne.
Majoriteten som besökte Fadimedagen var kvinnor.
Silvriga band såldes till stöd för de som utsatts för hedersvåld.

Fler utsatta 16 år efter mordet

Malmö Det svenska samhället har ökat sin kunskap om hedersförtryck sedan Fadime Sahindal mördades av sin pappa 2002. Samtidigt har antalet offer ökat, och de är inte alltid de vi tror att de ska vara.

I går söndag var det sexton år sedan Fadime Sahindal utsattes för hedersmord. Till hennes minne hölls Fadimedagen på Rådhuset.
Arrangörer var organisationen Glöm aldrig Pela och Fadime, GAPF, tillsammans med Malmö stad, länsstyrelsen, ABF, Humanisterna Syd och Humanisthjälpen.
Alla verkade eniga om att kunskapen om hedersförtryck har ökat hos befattningshavare och hos allmänheten. Samtidigt har antalet flickor, pojkar, kvinnor och män som utsätts för hedersförtrycket ökat.
GAPF driver frågan om att kulturellt och religiöst konservativa krafter tillåtits stärka sina positioner i Sverige.
– Alltför länge har det varit ett daltande, säger GAPF Skånes representant Mariam Taheri och pekar på simhallar med separata badtider och avslöjanden om skolbussar där pojkar sitter längst fram och flickorna längst bak.

Under det senaste året har Malmö stad sett en ökning av antalet tjejer som behöver skydd, men riktigt vad orsaken är vet inte kvinnofridssamordnaren Margot Olsson. Det kan bero på kommunens ökade satsningar. Mer resurser ges. I dag driver Malmö ett av Sveriges två tillfälliga skyddsboenden. Dessutom inrättades 2016 ett mobilt resursteam som bedriver uppsökande verksamhet mot tjejer och killar.
– Man ger också konsultation till skolan.
Årets Fadimepristagare Juno Blom skulle hållit huvudtalet, men förseningar med flyget gjorde att hennes arbetskollega vid Länsstyrelsen Östergötland, Stina Malmqvist, som också är hederssamordnare i Lund, höll föredraget åt henne.
Telefonjouren som servar hela Sverige exklusive Stockholm startade 2014 har i dag omkring 600 ärenden per år. Det omfattar omkring 800 personer och huvuddelen är minderåriga. Socialtjänsten är den vanligaste som hör av sig, och därefter kommer skola och polis. Många gånger handlar det om att få hjälp att tolka en situation, eller att få stöd vid en bedömning.
– Vad skönt att få min oro bekräftad, kan vara en kommentar.

Telefonjouren kommer i kontakt med 9 fall i månaden om oro för att bli bortförd och bortgift. Sedan 2014 känner man till 135 verkställda bortföranden.
Hedersförtryck kan handla om våld och hot om våld, men oftast är det subtilare, som att en flicka måste gå direkt hem från skolan, inte får ha mobilen på helgerna och inte träffa några vänner.
Margot Olsson beskriver att skolan måste kunna tolka signaler på hedersförtryck.
– Det kan handla om att tjejer ändrar klädsel när de kommer till skolan.
Skolkning kan vara ett sätt att träffa pojkvännen, för det kan de ju inte göra efter skolan. Skolan kan mötas av lögner när de vill ta tag i skolkningsproblemet.
– Det kan finnas skäl att småljuga för att hantera systemet och få lite mera livsutrymme.
Margot Olsson poängterar att man inte ska generalisera. De flesta som har rötter i länder där det förekommer hedersförtryck för inte bort sina barn för att gifta bort dem. De flesta ungdomar är glada över att åka på semester till hemlandet. Det är i fallet där oron finns som fokus måste finnas.

Vem som blir utsatt kan vara en missuppfattning.
– Det pratas mycket om nyanlända, men jag har sett barn, ungdomar och vuxna som växt upp i Sverige som utsatts för hedersförtryck och det kan jag tycka är ett större misslyckande eftersom de är uppvuxna med våra värderingar. De som kommer hit känner ju bara till det som är lagligt i deras hemland.
Många vet inte vart de ska vända sig med sina frågor. Margot Olsson rekommenerar att söka information på Malmös hemsida. Under begreppet kvinnofrido och våld i nära relation finns en resurskatalog där alla verksamheter presenteras.
– Det finns ett särskilt avsnitt om hedersvåld.

Dagens fråga

Har du drabbats av inbrott eller stöld?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev