”Kan inte ändra beslut efter en månad”

höör Det är Höörs kommuns dåliga ekonomi som gör att en krisande socialnämnd måste spara in på hemtjänsten. Men ordförande Anders Magnhagen (S) tänker inte förändra de kritiserade riktlinjerna.
– Jag kan inte se över det här efter bara en månad. Men självklart ser vi över alla beslut över tid, säger han.

Den kraftiga skattehöjningen på 95 öre för 2018 räcker inte för täcka socialnämndens kostnader. För 2017 väntas man göra ett underskott på 17 miljoner. Samtidigt har socialnämnden liksom övriga nämnder ett krav på sig att genomföra besparingar.
– Jag förstår att många äldre har behov. Samtidigt har vi tilldelats en mängd pengar som vi måste fördela. Det är ett bekymmersamt läge, säger Anders Magnhagen.

Varför ska det sparas in på hemtjänsten när ni genomfört en stor skattehöjning?
– Därför att socialnämnden var underfinansierad redan under 2017.
170 personer i Höör har i dag någon form av hemtjänst. Anders Magnhagen säger att hemtjänsten är resurskrävande. En person som får hjälp tre gånger per dag kostar kommunen 45 000 kronor i månaden.

Men är det inte på sikt sämre för människors hälsa att erbjuda dem mindre hjälp med städning och dusch?
– Jag vill betona att det här är riktlinjer. När det gäller samtliga insatser kommer var och en fortsatt få en individuell prövning.
– Skulle någon av en anledning behöva duscha akut säger vi naturligtvis inte till vederbörande att vi kommer först om en vecka. Det är inte så statiskt, säger Anders Magnhagen.
I torsdags träffade Anders Magnhagen hemtjänstchefen Kent Andersson för att gå igenom läget. Det är flera Höörsbor som reagerat på brevet.

– Kent Andersson har haft några samtal om detta. Om man är missnöjd så har man alltid rätt att få sitt beslut omprövat.

Kan du tänka dig att träffa 92-åriga Annelise Jönsson för att förklara försämringarna?
– Självklart träffar jag henne om hon önskar detta. Jag försöker vara ute så mycket som möjligt men är restriktiv med hembesök.
– Jag vill inte gå hem till folk och lova det ena eller andra som sedan inte stämmer säger Anders Magnhagen.
– Pedagogiskt är det här svårt att förklara. Volymerna inom hemtjänsten ökar liksom personer i behov av särskilt boende. Det blir fler personer som ska dela på samma summa, avslutar S-politikern.

Dagens fråga

Brukar du äta lutfisk på julafton?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev