Krågeholmsvägen trafikeras av drygt 1900 fordon per dygn. Många bybor med Ida Ek i spetsen vill att vägen stängs för genomfartstrafik.
Vid Kråketorpsvägen ligger en lekplats längre fram. Eftersom det är tillåtet att köra 70 kilometer i timmen på vägen kan inga mindre barn vistas här själv.
De orangefärgade områdena markerar tänkbara områden att byga nya bostäder på i Krågeholm. Byborna vill bevara bykänslan. Förslaget att ändra sträckningen av Krågeholmsvägen står de flesta bakom.

Kämpar för att flytta Krågeholmsvägen

KRÅGEHOLM Ida Ek har bott i Krågeholm i fem år och lika länge har hon försökt att få hastighetsdämpande åtgärder på vägen genom byn.
En mätning från i höstas visar att drygt 1 800 fordon passerar på Krågeholmsvägen varje dygn. Nu hoppas byborna att något ska hända eftersom vägdiskussionen blivit aktuell i den nya översiktsplanen.

Krågeholm ligger strax väster om Svedala. Långt fler än de som ska till och från byns 84 hushåll kör på Krågeholmsvägen.
– Vägen står utprickad som genomfartsled och därför kör även mycket tung trafik och utryckningsfordon här som ska vidare till 101:an, berättar Ida Ek.
– Vi hade tyckt att det hade varit naturligare om den tunga trafiken tog väg 108 eller E 65:an. Dessutom kör många fort. Det är tillåtet att köra 40 kilometer i timmen.
I mätningen som gjordes i höstas var högst uppmätta hastighet 96 kilometer i timmen. 85 procent av bilisterna körde i 51 kilometer.
Ida Ek bläddrar i en pärm med olika skrivelser som hon gjort till Trafikverket och kommunen. Kommunen har hänvisat till Trafikverket men de har aldrig velat prioritera vägen utan skickat ärendet tillbaka till kommunen.
Hon har föreslagit gång- och cykelväg och hastighetsdämpande åtgärder likt dem som finns i Sjödiken. Ingenting har hänt. Men i samband med det förslag till översiktsplan som varit ute på samråd har det blivit ett nytt engagemang hos byborna.
I översiktsplanen föreslås en ny väg som ska gå utanför byn för att sedan ansluta till den befintliga Krågeholmsvägen.
70 bybor stöttar förslaget att flytta Krågeholmsvägen och stänga den befintliga. Ida Ek har skrivit brev och hållit i namninsamlingen.
Boende i Krågeholm och Aggarp har också tagit fram ett förslag på ytterligare en ny väg som även den gör Krågeholmsvägen till en lokal bygata.
– Det viktigaste för oss är att Krågeholmsvägen stängs för genomfartstrafik och att den bara trafikeras av dem som bor i byn, fortsätter Ida Ek. Vi vill att flytten av vägen kommer med i en detaljplan så fort som möjligt.
– Skulle detaljplanen dröja vill vi få hjälp med att kunna trycka på Trafikverket så att vi får en gång- och cykelväg här.

Gemenskapen i byn är stark. Något byalag finns inte men en Facebookgrupp. Invånarna känner varandra och umgås gärna.
– Vi har ordnat cykelfester och tipspromenader. Här bor många barnfamiljer och en del som bott här länge har fått barnbarn.
– Vi hjälper varandra, umgås och passar varandras barn. Vi bor på landet men har ändå så nära in till Svedala.
Planerna på 370 nya bostäder har också fått många i byn att tänka efter.
– Ny bebyggelse behöver inte bli ett problem. Det beror helt och hållet på hur man gör det. Vi föredrar bygator och inte villamattor.
– De fria vidderna som lockar så många hit ut för promenader och joggingturer måste bevaras.
Ida Ek hade själv en häst när hon flyttade hit och den kunde enkelt installeras på hästgården strax intill.
Många undrar nu hur byn kommer att se ut om det byggas 370 nya bostäder.

Dagens fråga

Brukar du äta falafel?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×