Kommunhuset i Hörby.

Bottenbetyg för Hörby i medborgarundersökning

HÖRBY Resultaten från SCB:s senaste medborgarundersökning är dyster läsning för kommunledningen i Hörby.
Invånarna har fått svara på frågor hur nöjda de är med kommunen. På flera områden hamnar Hörby i det absoluta bottenskiktet i landet.

Totalt deltog 131 kommuner i Sverige i undersökningen, som blev klar strax före jul och har genomförts hösten 2017 av Statistiska centralbyrån, SCB.
Hörby var en av de kommuner som valde att vara med. Senast gången som kommunen deltog i undersökningen var 2015.

1 200 personer i åldrarna 18-84 år i Hörby kommun har fått svara på frågor om vad de tycker om kommunen och hur nöjda de är med verksamheten. Svarsfrekvensen låg på 41 procent.
I det sammanfattande betygsindexet får Hörby 46. Siffran ger en fingervisning om hur medborgarna ser på Hörby kommun som en plats att bo och leva på. Rikssnittet var 60. Med ett index på 46 är Hörby näst sämst av de 131 kommuner som deltog i undersökningen.

Bara Flen var sämre med ett index på 45.
Särskilt låga betyg har Hörby fått när det gäller frågor som rör trygghet och bostäder.
Endast 23 procent av medborgarna i Hörby kommun har svarat att de starkt kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen, medan 40 procent avråder från det, visar SCB:s rapport.

SCB rekommenderar Hörby att prioritera frågor som rör trygghet och bostäder för att få nöjdare medborgare.
I de flesta fall är siffrorna sämre för Hörbys del än för tre år sedan då man senast var med i undersökningen.
Det gäller även för hur medborgarna i Hörby ser på kommunens verksamheter. Här blev det sammanlagda betygsindexet 42, vilket ger Hörby en näst-sämst-placering i landet. Bara Malung-Sälen var sämre med ett index på 40. Snittet låg på 55.

Äldreomsorgen var den verksamhet som fick lägst betyg i denna kategorin med ett index på 34 jämfört med rikssnittet på 52.
Här rekommenderar SCB kommunen att satsa mer på gator och vägar, äldreomsorgen, miljöarbetet och grundskolan för att invånarna ska bli nöjdare.
Även när det gäller hur medborgarna ser på sina möjligheter till inflytande i kommunen får Hörby låga siffror. Betygsindexet ligger här på 24 för Hörbys del. Det är lägst av de 131 kommuner som har varit med i undersökningen – och kan jämföras med genomsnittet i riket på 40.
– För Hörby kommun är det främst förbättringar av frågeområdena påverkan samt förtroende som kan höja helhetsbetyget, skriver SCB.

Rapporten presenterades för kommunstyrelsen på måndagen, och kommunalrådet Susanne Meijer (S) säger att hon tar resultaten på stort allvar.
– Det vi framförallt har tappat på är medborgarnas förtroende när det gäller kontakter och involvering i beslut. Min ambition är att grotta ner oss i det här i kommunstyrelsens arbetsutskott och tillsammans med vår personal titta på hur vi kan gå vidare med det, säger Susanne Meijer.
Kommunen betonar på sin hemsida www.horby.se att undersökningen baseras på upplevelser och inte på fakta.
På hemsidan nämns inget om att kommunen är bland de sämsta i landet i mätningen i flera kategorier. Det står bara att det handlar om en nedgång jämfört med 2015.

– Vi tar naturligtvis Hörbybornas upplevelser på största allvar, och ser det som en hjälp och ett underlag till förbättringsåtgärder. Vi har väldigt engagerade och aktiva medborgare och jag tror det spiller över i undersökningen, säger Meijer.
Hon betonar att kommunen har fullt fokus på det förebyggande trygghetsarbetet och att nya medborgarlöften ska tas fram samtidigt som en policy för medborgardialoger processas fram.
– Vi har känt på oss att medborgarna vill in tidigare i de politiska processerna, så därför skyndar vi på det arbetet, säger Susanne Meijer.

Läs mer:

Dagens fråga

Tränar du på gym regelbundet?

Loading ... Loading ...

Webbkryss