Så såg det ut i ett av rummen som miljöförvaltningen upptäckte vid sin oanmälda inspektion. Men fastighetsägaren tycker inte att han ska lastas för vad hans hyresgäster gör. Foto: Miljöförvaltningen

Förnekar olovligt boende

MALMÖ Husägaren förnekar all kännedom om att det skulle ha bott någon olovligen i hans lokaler. Tvärtom har han satt upp kodlås och uppmanat alla hyresgäster att inte släppa in någon obehörig.

Därmed, skriver fastighetsägarens advokat, så kan han inte hållas ansvarig om det ändå skett någon övernattning i lokalerna.
Det tycker man på miljöförvaltningen sedan man den 1 november besökte husägarens lokaler tillsammans med räddningstjänsten.
I en verkstad fann inspektörerna en lokal som användes som bostad.
”Från verkstadskontoret ledde en trästege upp till ett loft där det vid inspektionstillfället var inrett med madrasser, sängkläder och personliga tillhörigheter”, skrev de i sin rapport.
Men inspektörerna fann mer i byggnaden. I anslutning till en restauranglokal fann man ett rum som var inrett med en soffa, minst en sängplats och ett sängbord med hygienartiklar och personliga tillhörigheter.

Miljöförvaltningen beslöt strax innan jul att förbjuda fastighetsägaren – kopplat till ett hot om vite på två gånger 25 000 kronor – att använda de båda lokalerna som bostäder.
Nu överklagar fastighetsägaren med hjälp av advokat och anser inte att han kan lastas för eventuella brister, det är i så fall hans hyresgäster som är ansvariga.
Tvärtom, skriver advokaten, har han vidtagit ”omfattande och kostsamma åtgärder” för att förhindra lovliga övernattningar.

Han har till eempel satt upp avancerade grindar med kodlås och även informerat sina hyresgäster att de inte får släppa in någon obehörig eller låta någon stanna kvar över natten.
”Det är lokalhyresgästerna i fastigheten som är verksamhetsutövare enligt miljöbalken och kan föreläggas att vidta rättelse eller som, kan påföras ett beslut som det nu aktuella”, skriver mannens advokat.
Men hon ifrågasätter i nästa stycke om miljöförvaltningen haft rätt att ”döma ut” de båda bostäderna? I så skall bostäderna vara i så dåligt skick att den kan påverka människors hälsa eller att det förekommer skadedjur eller ohyra i den.
”Inga av de förhållanden som erfordras för att de av miljöförvaltningen åberopade lagrummen skall vara tillämpliga föreligger”, tycker advokaten, och tillägger att det ju inte syns varken smuts eller ohyra på de foton miljöinspektören tagit.

Dagens fråga

Brukar du äta falafel?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×