Beslutet att dela fastigheten på Kungsgatan i Furulund där Ica tidigare låg var det nya planutskottets första beslut. Foto: Stefan Persson

Snabbfil ska öka byggandet

Kävlinge 2016 blev bra två detaljplaner klara. Alldeles för lite för en kommun som vill expandera anser politikerna, och funderade på hur processen skulle kunna snabbas på.
Resultatet blev ett planutskott bestående av fem höga politiker. I måndags fattade det sitt första beslut.

– Vi beslutade att dela tomten i Furulund där Ica låg. Det är en äldre detaljplan där det krävdes sett sådant beslut, säger kommunstyrelsens ordförande Pia Almström (M), som är ordförande i det nya utskottet.
Övriga politiker är oppositionsrådet Catrin Tufvesson (S), Carina Ingelsson (L), Thomas Lövskog (M) och Jan Svensson (S). De båda sistnämnda sitter också i miljö- och byggnadsnämnden, där de fram till måndagens sammanträde hanterat planfrågorna.
Med nyordningen hoppas politikerna att det ska gå betydligt snabbare från det att beslutet om att en detaljplan ska tas fram tills dess att planen är färdig, och det aktuella byggandet kan påbörjas.
– Vi kan spara mellan två månader upp till ett halvår. Det tog för lång tid innan, säger Pia Almström.

Tidigare har en planprocess inletts med att kommunstyrelsens presidium gett ett planuppdrag till miljö- och byggnadsnämnden, där det framgått vad som ska bygga och hur det ska se ut.
Därefter har det varit ett långt förlopp med flera olika tjänstemän inblandade – ingen av dem har varit insatta under hela arbetets gång – innan planen varit klar att godkännas av politikerna, först i kommunstyrelsen och därefter i kommunfullmäktige.
Nu stramas beslutsgången upp betydligt. Detaljplanechefen Jimmie Simonsen har bytt avdelning till den strategiska, och är nu underställd Fredric Palm, strategisk planeringschef. De båda har därmed ansvar för detaljplanen från start till mål.

Politikerna i det nya planutskottet får mer makt över planprocessen. De sätter i gång den, och kan också godkänna planen när den är färdig.
– Mindre planer tar vi själva beslut om. De större går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Enligt Pia Almström ska insynen inte minskas, varken för de övriga politikerna eller för invånarna.
– Vi kommer att ha samråd precis som vanligt.

Dagens fråga

Firar du Lucia på något sätt?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev