Samarbeten med Höör tas upp igen – trots avslag

HÖRBY Trots att kommunstyrelsen i Hörby har sagt nej gör kommunledningen ett nytt försök att driva igenom planerna på ett utökat samarbete mellan Hörby och Höör om räddningstjänsten och den långsiktig strategiska samverkan.

Det kom som en kalldusch för det politiska styret i Hörby när kommunstyrelsen strax före jul gjorde tummen ner för förslaget om en gemensam överförmyndarnämnd med Höör och samtidigt sade nej till avsiktsförklaringen om strategisk samverkan mellan Hörby och Höör och ett utökat samarbete om räddningstjänsten.

Ärendet om överförmyndaren skickades vidare fullmäktige, och återremitterades därefter av fullmäktige för komplettering av beslutsunderlaget vad avser kostnadskalkylen.
När det gäller besluten om räddningstjänsten och strategisk samverkan så var kommunstyrelsen däremot sista instans, och i med att det blev nej där så hade kommunen sagt definitivt nej till planerna. Åtminstone trodde nog de flesta det.

Men nu kommer ärendena upp till ny behandling i alla fall – trots att kommunen har sagt nej. Redan den 17 januari ska kommunstyrelsens arbetsutskott titta närmare på saken. Kommunledningsförvaltningen föreslår att frågorna ska tas upp i kommunfullmäktige och att kommunen ska säga ja till samarbetsplanerna.
– Ett framtida samarbete med Höörs kommun i strategiska frågor bedöms vara av största vikt. Ärendet bedöms vara av principiell beskaffenhet och av stor vikt, varför beslut i frågan bör tas av fullmäktige, skriver kommunchefen Johan Eriksson.

Han resonerar på samma sätt när det gäller avsiktsförklaringen om utökad samverkan mellan Hörby och Höörs kommun i räddningstjänstfrågorna.
Kommunledningsförvaltningen anser även att politikerna ska säga ja till det återremitterade förslaget om överförmyndarverksamheten.

Kommunstyrelsen har ju redan sagt nej till förslagen. Varför tar ni upp ärendena igen?
– Frågorna har så stor betydelse för Hörby principiellt och strategiskt att det bör avgöras i fullmäktige. Det är en framtidsfråga att kunna samarbeta med andra kommuner. Det är oerhört viktigt för en kommun av Hörbys storlek att ha goda relationer med andra kommuner och samverka i frågor för att effektivt utnyttja resurserna, säger Johan Eriksson

Men KS ha ju sagt nej. Ska inte demokratiskt fattade beslut respekteras?
– När det gäller de politiska synpunkterna vill jag inte kommentera dem. Jag och kommunstyrelsens ordförande Susanne Meijer har resonerat kring dessa ärendena och ur ett kommunperspektiv är det viktigt att de tas till fullmäktige. Generellt kan man säga att ett beslut gäller till dess att det ersätts av något annat.

Varför tog ni inte upp frågorna om samarbetena med Höör i fullmäktige redan från början?
– Vi har synkat processen med Höör. Vissa avsiktsförklaringar kan man låta stanna i kommunstyrelsen för att få en snabbare hantering i processen.

Kommunalrådet Susanne Meijer (S) sade redan efter kommunstyrelsens hantering i december att alla tre ärendena som gäller det framtida samarbetet med Höör bör lyftas upp i fullmäktige – även om det inte var tänkt så från början.

– Vi behöver ha upp alla ärendena i kommunfullmäktige. Det kan inte stanna i kommunstyrelsen. Det handlar om beslut om stora övergripande områden, sade hon då till Skånska Dagbladet.
Höörs kommun har redan sagt ja till de nämnda förslagen – men bara under förutsättning att Hörby också klubbar igenom dem.

Dagens fråga

Är du stressad över julen?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev