Skånskan 6 mars 2012 - när tanken om att bli en Fairtradekommun väcktes. Nu blir det inget med det.

River upp beslut om att bli Fairtrade City

Eslöv Utan ett enda ord från talarstolen skrotades tanken på att göra Eslöv till en Fairtrade City - ett mål som funnits i kommunen sedan 2012.
Orsaken: ointresse från föreningar och näringsliv samt insikten att certifieringen kommer att kräva kommunen på både stora resurser och ett oproportionerligt ansvar.

I mars 2012 skrev Nya Kommunpartiet i Eslöv en motion med mål att göra Eslöv Fairtrade-certifierad.
Man menade att en sådan diplomering skulle öka kommunens attraktionskraft och förstärka dess profil.
I december 2014 nappade kommunfullmäktige på förslaget. 400 000 kronor öronmärktes i kommunens budget för att kunna anställa en person med uppgift att få Eslöv certifierat. Målet var en ansökan under 2015.
– Detta är viktigt för att vi är en del av vår omvärld, sa kommunalråd Johan Andersson (S), då.

Nu, tre år senare, rivs nämnda fullmäktigebeslut upp.
Under decemberfullmäktige klubbades det att kommunen helt ska lägga ner planerna på att göra Eslöv till en Fairtrade City. Detta utan ett enda ord från talarstolen.
– Intresset från näringslivet har inte varit jättestort. Fair trade-produkter finns redan i handeln. Marknaden är igång. Konceptet med Fairtrade är mycket bra men det gäller att kunna samarbete med andra, annars går det inte, sa Johan Andersson inför mötet.

Det är en vidare utredning – med syfte att nå en diplomering – som ligger till grund för beslutet.
Den visar bland annat på ett obefintligt intresse från de föreningar och från näringslivet som väntas vara en del i arbetet. Dessutom att det krävs en större arbetsinsats och mer resurser än vad man trott – för att nå alla krav för en certifiering och för att behålla den krävs det till exempel att hela kommunorganisationen avsätter tid och resurser.
Andra kommuner, som redan har certifierats, anser att arbetet blir för krävande, visar utredningen.
I Hörby, som diplomerades 2014, lade man till exempel ganska snart ner sitt arbete på grund av bristande intresse från samarbetspartners. Också Landskrona och Lund har insett att det krävs stora resurser och arbetsinsatser för att hålla certifieringen aktuell och i Landskrona har man lagt ner sin Fairtrade-butik i centrum.

Bertil Jönsson (NKE) var den som väckte frågan 2012. Han har ändå full förståelse för att projektet nu läggs ner innan det ens har påbörjats.
– Jag accepterar den motivering som jag har fått till varför den här frågan inte bör drivas vidare. Finns det inget intresse så finns det ingen anledning att lägga pengar och kraft på det heller, säger han som en förklaring till varför han inte tog till orda i fullmäktige.

Dagens fråga

Tycker du det är ok med tiggeriförbud?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev