Överklagar beslut om ordningsvakter

STAFFANSTORP Beslutet om att kommunen ska anställa egna ordningsvakter har överklagats.

Sture Nilsson (S), tidigare bland annat kommunalråd och ordförande för revisionen i Staffanstorp, vill att beslutet prövas av förvaltningsrätten.

Han ifrågasätter om det är en kommunal angelägenhet att anställa ordningsvakter.
– Jag tycker det här är en fråga som befinner sig i gränslandet och därför vill jag att beslutet prövas, säger han.
Sture Nilsson vill även att förvaltningsrätten granskar om det var rätt att beslutet om ordningsvakter togs i kommunstyrelsen.
– Det är så pass mycket pengar, 6,5 miljoner kronor årligen, att lägga på en sådan här sak att jag menar att det beslutet bör i så fall tas av kommunfullmäktige.
– Så det är två saker jag vill att förvaltnignsrätten prövar, dels om ordningsvakter ligger inom vad kommunen får göra, dels om det var rätt att kommunstyrelsen tog beslutet.

Sture Nilsson är för egen del kritisk till att kommunen anställer ordningsvakter.
– Jag tycker det är ett defensivt sätt att möta problemen på, med ordningsvakter. I stället borde den kommunala satsningen vara på skolor och fritidsgårdar där problemen ska mötas, hanteras och förebyggas i ett tidigt skede.
Sture Nilsson har själv lång erfarenhet av kommunalpolitiskt arbete och har bland annat suttit 29 år i kommunstyrelsen i Staffanstorp och därefter även varit ordförande i kommunrevisionen i 12 år.

Beslutet att kommunen ska anställa ordningsvakter togs i kommunstyrelsen i början av december då ärendet lades direkt på bordet av Moderaterna.
Hela kommunstyrelsens reserv på 6,5 miljoner ska gå till detta och för förslaget röstade alliansen med M, C, L och KD. Även SD röstade ja men S och MP yrkade på återremiss för att närmare utreda finansieringen av förslaget, men fick inte gehör för detta.

Enligt förslaget bör pengarna räcka till att anställa 8-9 personer inklusive en säkerhetschef.
Den bemanningen skulle, enligt M, även medge skift på helger och nätter.
Man uteslutet inte heller att den parkeringsövervakning som i dags sköts av externa utförare, så småningom kan införlivas i den kommunala vaktorganisationen.
Ordningsvakter ska kompletteras med utökad kameraövervakning, bättre belysning, stöd till frivilliginsatser med mera, enligt Moderaterna.

Dagens fråga

Tycker du det är ok med tiggeriförbud?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev