Man riskerar högt vite för skräpig tomt

Sjöbo Sjöbo kommun har försökt få en Vallarumsbo att städa upp på sin tomt som blivit en soptipp för skrotbilar, vitvaror, porslin och annan bråte. Nu hotar de mannen med ett viteskrav på totalt drygt 100 000 kronor för att det ska hända något.

Flera boende i Vallarum har klagat på den skräpiga tomten i byn. Kommunen har sedan 2008 gjort flera inspektioner under åren och ställt krav på att mannen måste städa upp på tomten.
– Det klassas som nedskräpning helt enkelt och tomten ligger belägen så att allmänheten har insyn, säger kommunens miljöinspektör Ingmar Närlid.

Tidigare har mannen förvarat en hel del miljöfarligt avfall på tomten såsom bilbatterier, men det har dock minskat en aning.
– Men det totala avfallet har ökat under åren, säger Ingmar Närlid.
Skånskan berättade i oktober att en medlem från Vallarums byalag krävt att kommunen vidtar åtgärder för att tomten städas upp som ”är en stor skamfläck för kommunen”. Medlemmen berättade att det under tio års tid gått att räkna till minst femtio skrotbilar, traktorer och andra maskiner.
”Mer än ett ton miljöfarligt avfall har dumpats och innebär ett livsfarligt hot mot vår existens. Vi varken kan eller vågar rycka på axlarna åt att det ser för ”jävligt ut”, skrev medlemmen i brevet.

På tomten står bland annat dumpade kylskåp, rivningsvirke, gräsklippare och vitvaror, men mest oro känner byalagsmedlemmen att skrotbilarna utgör som kan ha läckt ut bensin och diesel.
”Detta är ett hot mot grundvattnet. Vi som bor i Vallarum har egna grävda brunnar och är helt beroende av friskt grundvatten.”
Kommunens miljöenhet efter skrivelsen en inspektion på mannens tomt.
– Det får inte se ut som det gör, säger Ingmar Närlid.

I december beslutade samhällsbyggnadsnämnden att utdela flera förelägganden, som totalt uppgår till 103 000 kronor, mot mannen i hopp om att det sker en förändring.
– Det fanns 25 personbilar på tomten och mannen måste plocka bort 14. Han förbjuds också att ställa dit fler fordon.
Skrotar mannen inte bilarna riskerar han ett vite på 25 000 kronor. Ställs det dit nya fordon riskerar han ett vite på 3 000 kronor för varje bil. Mannen måste även städa upp på tomten inom åtta månader, gör han inte det riskerar han ett vite på 55 000 kronor. Han får dock behålla en viss mängd saker, men de måste förvaras på ett ordentligt sätt, görs inte får han ett viteskrasv på 20 000 kronor.

Skånskan nämnde i artikeln i oktober att det var Vallarums byalags ordförande som skrev under skrivelse till kommunen. Det stämmer inte, tidningen beklagar misstaget.
– Det var en medlem ur byalaget som gjorde det i byalagets namn. Men vi beslutade på vår årsstämma i oktober att det inte är byalagets sak att lägga oss i detta, det får man göra privat, säger Mattias Olsson, ålderman i Vallarums byalag.

Dagens fråga

Brukar du äta lutfisk på julafton?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev