De tre fastighetsägarna – Thorsten Frennstedt, Ingemar Nilsson och Per-Martin Olson – upptäckte att de hade samsyn i saken på ett av kommunens samrådsmöten om de nya bostadshusen som ska byggas här på parkeringsplatsen vid Bryggaregatan och på granntomten bakom Systembolaget. Debetonar att de med sitt förslag inte i första hand agerar som fastighetsägare, utan som gamla Eslövsbor som månar om ett centrum med liv i. FOTO: LENNART ANDERSSON

”Låt inte centrum bli bara bostadsområde”

ESLÖV – Bygg ett parkeringshus på någon av de båda tomterna vid Bryggaregatan-Kanalgatan som planerats bli bostäder!
Det föreslår tre fastighetsägare i Eslövs centrum. De är rädda för en på handel utarmad stadskärna när parkeringsplatser tas bort utan att ersättas.

Tomterna är Färgaren 8, som idag är betalparkering längs Bryggaregatan förbi Boijertz konditori, och grannfastigheten Färgaren 19 längs Kanalgatan.
På tomterna finns idag 75 parkeringsplatser men Eslövs kommun vill att de ska bebyggas med bostadshus i upp till sju våningar som får uppemot 85 lägenheter istället.
Planen, som är ute på samråd, medger att fastighetsägarna – Ebo och Häglunds – bygger ett garage med 58 bilplatser, men den nya parkeringsnormen säger att bara 26 p-platser behöver byggas.

Trenden har varit densamma längre att fler och fler bostadshus byggs på parkeringsmark som inte ersätts – Föreningstorget och tomten bredvid Stadsbiblioteket är på gång.
De tre fastighetsägarna – Per-Martin Olson, Ingemar Nilsson och Thorsten Frennstedt – betonar att de med sitt förslag inte i första hand agerar som fastighetsägare, utan som gamla Eslövsbor som månar om ett centrum med liv i.
De har skickat sitt förslag till politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden men med ett undantag har responsen uteblivit.

Per-Martin Olson, som äger fastigheten Färgaren 16 på Södergatan där Lilla Butiken och Tre Sländor ligger, säger att Eslöv är en ganska liten ort med en väldigt konkurrensutsatt handel.
– Här finns i grunden goda förutsättningar med ett torg mitt i stan, men det får inte bli så att det enbart byggs bostäder här och att butiker slås igen så att det bara blir ett bostadsområde. Vi måste stödja den handel som finns och locka hit kunder. Då är tillgänglighet ett nyckelord. Det krävs så lite för att en bilburen kund ska köra någon annanstans, säger Per-Martin Olson.
Han tror att beslutsfattarna i Eslöv vill se centrala Eslöv som Lunds stadskärna – full med folkliv, kaféer, restauranger och små trevliga butiker.
– Eslöv är mer som Staffanstorp och Kävlinge. Om bilburna kunder får för långt att gå här så kör de hellre till Nova eller Center Syd. Eller till Flygstaden när det öppnar, säger Per-Martin Olson.

De ser läget vid Bryggaregatan-Södergatan-Kanalgatan som idealiskt för ett parkeringshus. Nära till järnvägsstationen och centrum. De tycker kommunen ska bygga det själv och att man ska kunna parkera där billigt.
– Pengar fattas inte. De satsar ju en miljard på skolan, 50 miljoner på torget och 40 miljoner på Trehäradsvägen. Och påverkar det centrumhandeln att de gör torget gult och drar en bäck genom det? Jag tror inte det, säger Per-Martin Olson.

De tre fastighetsägarna ställer sig också frågan vilka människor politikerna vill ska bo i Eslövs centrum när man bygger nytt utan att ordna p-platser.
– Kommunen pratar om att folk ska cykla mer. Men alla äldre kanske inte är så bra på det. Sen kanske man tycker de är en köpsvag kundkategori även om man inte säger det rakt ut, säger Thorsten Frennstedt, som äger fastigheten där Boijertz Café ligger.
Han påminner om att 2016 såldes mer bilar än någonsin i Sverige.

Ingemar Nilsson, som äger Rosa huset med 38 hyreslägenheter vid Kanalgatan, har långa anor i Eslövs centrum. Farfarsfar var fastighetsägare där Köpmannens galleria ligger idag redan 1868.

Han hade själv jeansbutiken Byxan vid Stora Torg och tycker inte det känns bra med långvarigt tomma butikslokaler i centrum.
– Jag förstår precis hur butiksägarna känner det. Att stå där med lån och inga kunder. Det är jättetufft.
Ingemar Nilsson säger att det i grunden är konsumenterna som styr hur det går för Stora Torg – inte politiker. Och tycker att man borde lyssna mer på handlarna.

– Om man väl trängt ut centrumhandeln kommer den aldrig tillbaka, säger Per-Martin Olsson.

Dagens fråga

Tycker du det är ok med tiggeriförbud?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev