Fler anmälningar kring hedersvåld

Anmälningsbenägenheten för hedersbrott har ökat. Eller så har förtrycket blivit värre: det beror på vem du frågar. Sara Mohammed hos föreningen GAPF, Glöm aldrig Pela och Fadime, menar att våldet har ökat och är orsaken till att antalet unga som söker hjälp har gått upp med 50 procent de senaste två åren. Dilek Baladiz, enhetschef på Origo, ett resurscentrum mot hedersförtryck i Stockholm, menar att anmälningsbenägenheten gett ökningen. Det bör i möjligaste mån kartläggas, så man kan se om de resurser som finns används på rätt sätt, eller om man kan göra bättre ifrån sig för att hjälpa de ofta mycket unga personer som utsätts.
Frågan är om det inte måste ses som positivt att anmälningarna ökar även om det är tragiskt om förtrycket blivit grövre. Att anmälningsbenägenheten ökar är viktigt i synnerhet just om och när våldet ökar. Om situationen för unga i hederskulturer förvärras är anmälningsvillighet en förutsättning för att vända utvecklingen. Rör det sig om tydliga övertramp är det lättare för samhället att gripa in. Hederskultur är ofta också tystnadskultur. Man får ofta läsa historier om hedersförtryck som slutat på värsta möjliga sätt. Sällan får man höra om de fall där det fungerar och de utsatta får hjälp. Men för att hjälp ska kunna ges förutsätts att man tydligt kan visa på att ett brott har begåtts. Alla ska vara lika inför lagen, enligt svenska värderingar. Inget annat än en nollvision kan accepteras.

Dagens fråga

Firar du Lucia på något sätt?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev