Brådskande att lösa våldtäkter

MALMÖ Arbetet med att försöka klara upp de fyra grova våldtäkter som inträffat i Malmö den senaste tiden pågår för fullt.
Genom analyser och kartläggning undersöks även om det går att hitta likheter mellan de misstänkta gruppvåldtäkterna.
Och allt bedöms som brådskande.

Fyra grova våldtäkter misstänks ha inträffat utomhus i Malmö sedan mitten av november.
• Söndagen den 12 november: 16-årig flicka våldtas av flera män i samband med en fest på Segevång.
• Onsdagen den 15 november: En kvinna över 20 år våldtas av flera män nära busstationen vid Södervärn.
• Lördagen den 16 december: 17-årig flicka våldtas på en lekplats vid Hasselgatan i Sofielund.
• Fredagen den 29 december: En kvinna över 20 år våldtas av flera män i ett bostadsområde i Högaholm.

Men fortfarande är ingen gripen och det är mycket som återstår.
I samtliga fyra överfallsvåldtäkter ska minst två eller flera män ha tvingat kvinnorna till sexuella handlingar.
– Vi arbetar i nuläget mycket intensivt och många poliser deltar, säger kammaråklagare Lena Körner, som är förundersökningsledare i alla fyra utredningarna.
Varje våldtäkt utreds som en enskild händelse. Men mycket arbete läggs också på att försöka hitta spår som kan knyta samman ett eller flera fall.

Direkt efter nyår började polisens experter på gärningsmannaprofiler att granska de fyra grova våldtäkterna som alla ska ha skett utomhus i Malmö.
Våldtäkterna inträffade på Segevång, Södervärn, Sofielund och Högaholm.
Larmet om första misstänkta gruppvåldtäkten kom den 12 november och det fjärde fallet anmäldes den 29 december.
– Det är mycket ovanligt att det inträffar fyra misstänkta grova våldtäkter på så kort tid. De utredare som jag har pratat med känner inte till något liknande, säger Nils Norling, presstalesman vid polisen i Malmö.

I samband med att det gjordes brottsplatsundersökningar har det säkrats en rad olika spår.
Och det har även skickats material för analys till polisens laboratorium, NFC – Nationellt forensiskt centrum.

Genom att det är fyra grova våldtäkter som utreds och det eventuellt kan finnas något samband ser Lena Körner det som mycket viktigt att få snabba dna-analyser.
Och det är flera svar som fortfarande saknas.
Men NFC anser att den senaste tidens kritik om långa handläggningstider inte stämmer i de här ärendena.
Det pekas bland annat på att preliminära resultat i de tre första fallen skickades till utredningen inom några veckor från att materialet hade kommit in.
– Det stämmer att vi har fått något svar. Men det är preliminära resultat och det räcker inte. Det är mer som behövs, säger Lena Körner.
– Mycket återstår och det kan även finnas prover som behöver kompletteras.

Samtidigt har det vidtagits en rad andra åtgärder. Poliserna har knackat dörr i de olika områdena och pratat med ett flertal närboende.
Det har även hållits många förhör. Och det är samma grupp av poliser som utreder de fyra fallen.
Lena Körner bekräftar att det finns vittnen som gjort iakttagelser i en del av fallen.
Men hon vill inte gå in på några detaljer kring vad personer kan ha sett eller hört i samband med händelserna.
Till det som granskas hör även bankomater och övervakningskameror i områdena där gärningsmännen kan ha rört sig innan eller efter de misstänkta våldtäkterna.

Fyra grova våldtäkter misstänks ha inträffat utomhus i Malmö sedan mitten av november.
• Söndagen den 12 november: 16-årig flicka våldtas av flera män i samband med en fest på Segevång.
• Onsdagen den 15 november: En kvinna över 20 år våldtas av flera män nära busstationen vid Södervärn.
• Lördagen den 16 december: 17-årig flicka våldtas på en lekplats vid Hasselgatan i Sofielund.
• Fredagen den 29 december: En kvinna över 20 år våldtas av flera män i ett bostadsområde i Högaholm.

Dagens fråga

Tycker du det är ok med tiggeriförbud?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev