Bybor vill utveckla Stora Herrstads mötesplats, den gamla skoltomten. Foto: Jari Markkanen
Just nu pågår arbetet med att asfaltera trottoaren och sätta upp gatubelysning utmed Landsvägen.

Stora Herrestads mötesplats utvecklas

På gång i byn

Stora Herrestads avloppsreningsverk avvecklas och avloppsvattnet från byn ska i stället renas i Ystads avloppsreningsverk, enligt va-planen. Ett separat va-nät för hushållens avloppsvatten anläggs under 2018-2019.
Ystad Energi planerar att anlägga fiber i Stora Herrestad under 2018 så att hela byn kan ansluta sig till bredband.
Just nu pågår arbetet med att asfaltera trottoaren och sätta upp gatubelysning utmed Landsvägen genom hela byn.

ystad
Stora Herrestads gamla skoltomt ska utvecklas som mötesplats redan i år. Det framgår i fokusprogrammet för byn som är klart för beslut. Syftet är att förbättra den fysiska miljön i byn.
– Mötesplatsen kommer i först hand kan man säga, men kommunfullmäktige måste först besluta om fokusprogrammet, det sker sannolikt i februari, och sedan kan samhällsbyggnadsnämnden fatta beslut om hur mycket pengar vi tänker lägga på åtgärderna i Stora Herrestad, förklarar Stefan Malmberg, samhällsbyggnadsnämndens ordförande.
Fokusprogrammet är ett underlag och målsättning för fortsatt utveckling av byn och ligger till grund för kommunens budgetarbete.

Det var hösten 2017 som samhällsbyggnadsnämnden beslöt att Stora Herrestad skulle bli årets by inom Fokus på byarna. Det innebar möten med bybor och att ta fram ett program i enlighet med projektet.
Synpunkter från barn och vuxna på tre byträffar och ett skolmöte om utveckling i Stora Herrestad sammanfattades till fokusprogrammet.
Byborna föreslår bland annat farthinder och lägre hastigheter i byn, de påpekar att det saknas belysning på vissa sträckor och upplever förbifarten i norr som farlig och de hoppas på en förtätning med fler bostäder med undantag för den gamla skoltomten mitt i byn.
De föreslår också utveckling av byns mötesplats, den gamla skoltomten. Det genomförs redan i år och det innebär att kommunen ska se över ytan utifrån bybornas önskemål.
– Det har hittills varit så, att vi alltid börjar med en större åtgärd i ett fokusprogram, säger Stefan Malmberg.

Mötesplatsen har en lekplats, en boulebana och en återvinningsstation. Byborna föreslår att platsen ska kompletteras med en grillplats med tak, ett utegym, en fotbollsplan, bord och bänkar och de vill utveckla lekplatsen med fler lekredskap och få bort träden som delar ytan i söder. De önskar också att återvinningsstationen och skolbusshållplatsen flyttas till ett annat ställe.
– Den tekniska förvaltningen får komma med ett konkret förslag och samverka det med byborna och byalaget, som vi i nämnden sedan kan ta beslut om, säger Stefan Malmberg.

Tidigare har fokusprogrammet genomförts för Svarte, Löderup, Glemmingebro och nu senast för Sövestad som har fått pengar avsatta för att utveckla sin mötesplats.
– Om vi ska följa det mönster som vi hittills har gjort kommer vi att satsa en rejäl slant på Stora Herrestad också.

På gång i byn

Stora Herrestads avloppsreningsverk avvecklas och avloppsvattnet från byn ska i stället renas i Ystads avloppsreningsverk, enligt va-planen. Ett separat va-nät för hushållens avloppsvatten anläggs under 2018-2019.
Ystad Energi planerar att anlägga fiber i Stora Herrestad under 2018 så att hela byn kan ansluta sig till bredband.
Just nu pågår arbetet med att asfaltera trottoaren och sätta upp gatubelysning utmed Landsvägen genom hela byn.

Dagens fråga

Tittade du på Nobelfesten?

  • Nej (74%, 547 Röster)
  • Ja (26%, 191 Röster)

Antal röster: 738

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev