Kommunen är dålig på att svara i telefon

Sjöbo Det är svårt att nå kommunens tjänstemän på Sjöbo kommun via telefon. 83 procent har inte fått kontakt med enheten bygg, äldre och gator och vägar. Det visar en ny undersökning.
– Det ska inte vara på det här sättet. Vi får gå igenom undersökningen på ledningsnivå för att se hur vi kan förbättra oss, säger kommundirektör Roger Larsson.

Undersökningen, som gjorts av Prifitel enligt instruktioner från Sveriges kommuner och landsting, genomfördes i slutet av 2017. 147 kommuner deltog.
Telefontillgängligheten kontrollerades mellan 2 oktober och 21 december och e-postfrågor mellan 3 och 30 oktober. Totalt har 60 samtal inkommit till kommunen under perioden. 83 procent har inte fått kontakt alls med enheten för bygg, äldre, samt gator och vägar. Det är sämre jämfört med 2016 och 2015 års undersökningar.
Och det är inte så mycket bättre på de andra förvaltningarna. Genomsnittet för kommunens obesvarade samtal ligger på 61 procent, jämfört med andra kommuners genomsnitt som ligger på 35 procent.

Av de samtal som kommunen har svarat på tycker 37 procent att de har fått bra svar på sin fråga, 2 procent att svaret varit medelbra, men 61 procent tycker att de fått dåligt svar. Dåligt svar kan betyda att de fått otillräckliga svar, att frågorna inte besvarats eller att de inte har kommit i kontakt med kommunen på grund av att samtalet blivit avbrutet.

Däremot tycker 90 procent att de fått bra information av kommunen när de väl har kommit fram. 95 procent tycker också att tjänstemannen som svarat har visat intresse och engagemang. Det är lite högre än genomsnittet som ligger på 92 procent.
Intervjuarna har efter varje samtal graderat hur de har blivit bemötta av personalen. Även där hamnar Sjöbo lägre än genomsnittet. 43 procent anser att de fått ett mycket gott bemötande, 48 procent svarar ett gott bemötande och 9 procent att de blivit medelgott bemötta. Genomsnittet ligger på 54, 43 respektive 3 procent.

Inget samtal till Sjöbo kommun har graderats som dålig och kommunen växel är också snabb på att besvara samtal. 77 av alla samtal som ringdes dit under perioden besvarades inom 30 sekunder och inga samtal avbröts.
Totalt sett hamnar Sjöbo på plats 130 av totalt 147 kommuner som deltagit i undersökningen när man tittar på helhetsintrycket för telefontillgängligheten.

När det gäller frågor via mejl så har i genomsnitt 76 procent fått svar inom ett dygn, 13 procent inom två dygn, 4 procent inom 2-5 dygn och 7 procent har inte fått svar inom två veckor.
Sämst är avdelningen gator och vägar. Där har 33 procent inte fått något svar alls. Men även på byggsidan tar det lång tid innan ett komplett svar ges. Bara 50 procent fick ett komplett svar inom två arbetsdagar.

Kommundirektör Roger Larsson är inte nöjd med årets resultat.
– Vi har ändå försökt sätta fokus på det här under 2017, därför är det ett överraskande resultat. Men det är ju en form av väckarklocka att vi behöver anstränga oss ännu mer.

Han bekräftar att de har haft bekymmer på bygglovssidan.
– Där har det varit en del personalproblem, men området äldre överraskar mig att vi har sämre resultat. Men där vet jag inte om de beror på om man sökt en viss person som har snävare telefontider.
– Men man kan konstatera att det här inte är tillfredsställande på något sätt. Det är inte katastrofsiffror, men vi presterar ändå sämre i flera stycken än de andra kommunerna i undersökningen när det gäller tillgängligheten.

Dagens fråga

Har du plockat fram vinterkläderna än?

  • Nej (64%, 338 Röster)
  • Ja (36%, 188 Röster)

Antal röster: 526

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×