Lars Lagö, vd för Hörbybostäder.
Hörbybostäder planerar att uppföra 16 lägenheter i anslutning till befintliga lägenheter vid Ystadsvägen.

Hörbybostäder behöver 15 miljoner i ägartillskott

HÖRBY Kommunala Hörbybostäder behöver ett aktieägartillskott 15 miljoner kronor.
– Det är ingen kris för bolaget. Men vi behöver stabilisera upp ekonomin, säger vd:n Lars Lagö.

Allt talar för att det blir röda siffror i bokslutet för 2017 för Hörbybostäder. De exakta siffrorna är inte klara ännu, men att bolaget kommer att gå back ekonomiskt är det ingen tvekan om, enligt Lars Lagö.
– Vi har haft en del extrautgifter som vi inte hade räknat med – bland annat omfattande vattenskador på vissa håll. Det handlar om inträngande vatten, rör som har sprungit läck och fukt via dålig dränering, säger Lars Lagö.

En annan förklaring till underskottet är att avskrivningskostnaderna i bolaget har ökat med 1,8 miljoner kronor årligen.
Hörbybostäder har lämnat in en begäran till kommunstyrelsen om ett aktieägartillskott alternativt ett koncernbidrag på 15 miljoner kronor för att få rätsida på ekonomin.
– Vi vill försöka stabilisera upp ekonomin och få en ekonomi som gör att vi kan hantera framtiden lite bättre. Aktiekapitalet är inte så stort i förhållande till bolagets storlek. Det handlar om att stärka ekonomin och möta nybyggnation och de framtida krav som ställs på ett bättre sätt.
En ny EU-lag om ränteavdragsbegränsningar är på gång, och den kan slå hårt mot Hörbybostäder om den införs. Man vill därför förtidsinlösa några av de lån som man har för att hålla nere skattekostnaderna.
– Anledningen till förtidsinlösen är att undvika en kommande skattekostnad på tre miljoner kronor, skriver bolaget.

– Lagstiftningen har inte trätt i kraft ännu, men vi vet att den kommer och vi tjänar på att gå in och lösa en del av lånen redan idag, säger Lars Lagö.
Hörbybostäders begäran om aktieägartillskott ska behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 januari, och därefter tas upp i kommunstyrelsen.
Kommunledningsförvaltningens förslag är att det kommunala bostadsbolagets begäran ska avslås.

Vad händer om ni inte får pengarna?
– Vi får försöka hitta en lösning på det i så fall, och fortsätta diskussionen med kommunen. Vi vill tala om hur situationen ser ut och att vi har de här problemen. Det vore fel att sticka huvudet i sanden och säga att allt är frid och fröjd. Den nya lagstiftningen får konsekvenser.
Hörbybostäder planerar bland annat att bygga 16 lägenheter på Eriksberg, vid Ystadsvägen. Det bygget ska påbörjas i sommar, och Lars Lagö tror att det kan genomföras även om kommunen säger nej till aktieägartillskottet.
– Om vi får nej får vi vända och vrida på de investeringar som ska göras. Det finns olika planer på sikt och det finns önskemål från kommunens sida att Hörbybostäder agerar och skapar ytterligare bostäder. Det måste vi leva upp till, säger han.

Dagens fråga

Tycker du det är ok med tiggeriförbud?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev