Den enda bild som finns av de båda alternativa utredningskorridorerna. En går västerut mot Lund/Malmö medan den andra går ner mot Ystad. SKISS: Svenska Kraftnät

30 mil lång elledning ska dras mot Tyskland

ESLÖV/HÖRBY För drygt sex miljarder kronor ska Sverige och Tyskland förbindas med en 30 mil lång elförbindelse, Hansa Power Bridge, som möjliggör utbyte av elkraft mellan länderna. Inom kort påbörjas arbetet med att bestämma hur stamnätsledningen ska dras söderut från Hörby. Bland annat Eslöv, Lund, Malmö, Sjöbo och Ystad kan komma att beröras i de två alternativa förslagen.

För Sveriges del är det statliga affärsverket Svenska Kraftnät som bygger medan samarbetspartnern i Tyskland heter 50 Hertz, och är en av fyra systemoperatörer i Tyskland som finns i olika regioner där.
Sverige har redan en elförbindelse med nordvästra Tyskland. Den nya, Hansa Power Bridge, som beräknas stå klar år 2025/2026, dras till nordöstra Tyskland, Güstrow i Mecklenburg närmare bestämt.
Syftet är att knyta Sveriges och Tysklands elmarknader ännu närmare varandra.
– Det finns stora nyttor i att förbinda en region som har mycket vattenkraft med en region som har mycket vindkraft. När det blåser mycket i Tyskland kan man importera el därifrån till södra Sverige, som är ett område med underskott på el. När det blåser mindre i Tyskland kan man exportera vattenkrafts-el dit, säger Olof Klingvall, pressansvarig på Svenska Kraftnät.

Svenska Kraftnät ser att elunderskottet kommer att öka ytterligare genom den kärnkraftsavveckling som planerats i både Ringhals och Oskarshamn. Både Oskarshamn 1 och 2 har redan stängts ner.
Svenska Kraftnät och 50 Hertz delar på investeringskostnaden. Hansa Power Bridge finansieras i slutändan av elanvändarna via elräkningen, liksom alla andra investeringar som Svenska Kraftnät gör. Producenter och nätägare tar ut en avgift på cirka två procent.
Det finns två grovskissade korridorer, 100 meter till två kilometer breda, genom det skånska landskapet som alternativ till ledningen. Den slutliga ledningsgatan blir tio till 20 meter bred. Det handlar om en kabel som kommer att grävas ner.
Utgångspunkten är den stora omriktarstationen i Hurva utanför Lyby i Hörby kommun, som väntas blir klar nu till vården och då blir en del av Sydvästlänken som distribuerar elkraft till Sydsverige.
Ena alternativa sträckningen av Hansa Power Bridge därifrån går genom Eslövs kommun ner mot Lund, Malmö och Trelleborg. Den andra går mer direkt ner mot Ystad via Sjöbo.
– Markägare och närboende kan påverkas på olika sätt. Vissa påverkas under själva byggskedet och andra mer av kabeln. Därför håller vi informationsmöten på flera platser i regionen under februari för att ge möjlighet att få svar på frågor och få veta mer, säger Olof Klingvall.

Vilken väg man väljer bestäms innan hösten 2018, då det blir en andra samrådsrunda.
På Eslövs kommun är det mark- och exploateringsingenjören Filip Preston som handlägger ärendet. Han ska närmast hitta ett datum då man ska träffa Svenska Kraftnäts representanter för en första träff. Det ska ske tillsammans med Lunds kommun.
– Vi har fått en inbjudan till ett samråd med översiktlig information om förbindelsen. Det är ungefär den information jag fått, men Svenska Kraftnät ska komma in med mer material efterhand, säger Filip Preston.
Under våren blir det ytterligare samråd med berörda kommuner, markägare, Länsstyrelsen med flera.
I slutändan är det Energimarknadsinspektionen som tar ställning till ett förslag som Svenska Kraftnät presenterar efter samrådet.
Det behövs koncession för att få anlägga ledningen. Sedan söks ledningsrätt via Lantmäteriet som även bestämmer ersättning till berörda markägare.
Om någon fastighet berörs väldigt mycket av ledningen kan det bli tal om inlösning av den. Svenska Kraftnät lämnar erbjudande om ersättning baserat på en värdering som utgår från Lantmäteriets normer och principer.

Eslövs kommun ska titta på hur landskapsbilden påverkas och hur själva ledningen ska se ut om stamnätsledningen dras i det alternativet.
I den information som skickats ut sägs inget om det blir en luftburen förbindelse eller om den ska grävas ner.
Förbindelsen byggs som en 700 megawatt likströmskabel
Lennart Andersson

Dagens fråga

Har du plockat fram vinterkläderna än?

  • Nej (64%, 338 Röster)
  • Ja (36%, 188 Röster)

Antal röster: 526

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×