Magnus Weberg (M), kommunstyrelsens ordförande, och Camilla Jönsson, vikarierande näringslivsstrateg, berättar att näringslivsarbetet ska utvecklas. Foto: Caroline Stenbäck

Satsar på näringslivsarbete för att hjälpa företagen

Sjöbo Kommunen växlar upp för att bli bättre på att hjälpa företagen och behålla handeln.
Företagsbesöken fördjupas, företagsfrukostarna får ett tydligare fokus och praon kommer tillbaka i höst.

Under 2017 gjordes 90 företagsbesök, 10 företagsfrukostar och 3 tematiska kvällar kring kommunikation och dialog hölls för företagare i Sjöbo.
I år blir det dock färre företagsbesök. I stället tänker kommunen arbeta mer branschvis samt att förarbeta besöket med hjälp av utskickade enkäter som ger tjänstemän och politiker en bättre förkunskap om branschens behov.
– På så sätt hoppas vi kunna möta den önskan om mer förberedda och djupare företagsbesök som kommit fram i samtal, säger Camilla Jönsson, vikarierande näringslivsstrateg.
Magnus Weberg (M), kommunstyrelsens ordförande, tillägger:
– Då kan vi lägga mer fokus på dialogen i stället för ren information från företagarens sida.
Han berättar att de börjar med företagsbesöken i mars och att de börjar med att besöka handeln.
– Då har vi innan gjort en undersökning om vilka utmaningar som företagen står inför. Tanken är att det ska bli ett mer dubbelriktat utvecklingssamtal. Hur kan vi bli bättre och vad kan vi göra för att förstå varandra bättre?
Därefter kommer kommunen under 2018 även att göra besök i lantbrukssektorn, bygg och tillverkningsindustrin.

Kommunens företagsfrukostar ska också förändras. De har tidigare haft olika teman. Det här året blir det bara fyra kommunala frukostar, två på våren och två på hösten, och alla kommer att ha fokus på digitalisering.
– Det har varit ett önskemål om att ha ett tydligt syfte och ett mer intensivt nätverkande i vissa frågor, säger Camilla Jönsson.
Den 15 februari, informerar kommunen till exempel om EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, som träder i kraft i maj 2018. De andra tre frukostarna kommer att fokusera på att öka företagens digitala kunskaper.
– Programmet är inte helt spikat än, men det kommer att handla om digital annonsering, sökordsoptimering, digitala verktyg och analyser. Alla företagen får en breddutbildning, säger Camilla Jönsson.
Företagsfrukostarna ska även gå att se på kommunens webb.

Nytt för i år är att Företagarna kommer att vara arrangör för ett antal frukostar.
– De kommer att vara ute hos företag. Det blir ett annat nätverkande. Många är mycket i sin verksamhet, men genom att lära känna andra får man nya intryck. Utmaningen är dock att vi är ganska många så det kommer inte att kunna vara var som helst.
Deras och även årets första frukost går av stapeln den 25 januari.
– De kommer att bjuda på en politisk debatt, flera av våra politiker är inbjudna, säger Camilla Jönsson.

Andra nyheter för företagarna i Sjöbo är att praon kommer tillbaka i höst för årskurs åtta och nio.
– Praon har varit efterlängtad av elever och företag. Det är en chans för företagen att attrahera nya medarbetare. För eleverna blir det en första inblick i arbetslivet och se vad kunskapen från skolan kan användas till, säger Magnus Weberg.

Dagens fråga

Har du tagit årets sista dopp i havet?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×