Mangårdsbyggnaden till Spångholmsgården är i ett dåligt skick och nu funderar Peabkoncernen vidare på byggnadens framtid. Bygg- och miljönämnden har sagt nej till rivning.
Spångholmsgården har stiliga hörntorn. I förslaget byggs gården om till konferenslokaler.

Peab tänker om med Spångholmsgården

BARA Peab funderar vidare efter att ha fått nej av bygg- och miljönämnden till att riva mangårdsbyggnaden till Spångholmsgården.
– Vi får tänka om, konstaterar Pia Andersson som är vd för Annehem bygg och projekt AB.

Förra året sade bygg- och miljönämnden nej till förfrågan från Peabkoncernen om att få riva tegelbyggnaden från 1901.

Enligt uppgift har huset inte varit uppvärmt på flera år och det är i nuläget i ett dåligt skick.
Bygg- och miljönämnden motiverade sitt beslut med att huset ingår i en historiskt intressant gårdsmiljö. Det blev nej till rivningsansökan.
Teglet är lagt i olika färger och ger byggnaden ett tidstypiskt utseende, meddelade bygg- och miljönämnden.
Fastighetsägaren har dock inte helt gett upp tanken på rivning.
– Vi har pratat med Svedala kommun och de har bett oss att återkomma med ett nytt förslag på vad vi vill göra, berättar Pia Andersson. Fastigheten ligger i det område där det planerats för hotell, bad och nya bostäder.
– Jag kan tyvärr inte säga var de planerna befinner sig i nuläget. Nu får vi tänka om och se hur vi kan använda huset i framtiden. Kommunen vill se ett närmare förslag på vad vi tänkt oss.
Enligt Pia Andersson har inte Peab helt gett upp planerna på en rivning även om en upprustning eller om- och tillbyggnad känns mera aktuell i nuläget.
2005 skrev Skånska Dagbladet att det planerades för ett konferens- och utbildningscenter vid Spångholmsgården. Istället har mangårdsbyggnaden förfallit och även de omgivande ekonomibyggnaderna stått tomma.

I dagsläget är alla fönster till mangårdsbyggnaden förspikade för att förhindra intrång. Ett skärmtak har fått plockats bort sedan någon stulit de stolpar som höll upp taket. Det växer gräs i stuprören och finns sättningar i fasaden.
Enligt uppgift har huset inte varit uppvärmt på flera år.

Är det på grund av de försenade byggplanerna för området som huset inte underhållits och fått förfalla?
– Det kan vara en förklaring. Tror att redan när vi köpte marken var huset obebott och förfallet hade börjat. Tanken har varit att se till platsen hur den kan utvecklas och om husen då kan tillföra något i projektet.
För mer än tio år sedan presenterades de storstilade planerna på både äventyrsbad, hotell och 300 nya bostäder i det här området som ligger vid PGA-banan strax utanför Bara.
Den norske hotellkungen Petter Stordalen ville driva hotell här och allt verkade hoppfullt.
Till en början ville Holiday club satsa på ett äventyrsbad men drog sig ur.
Länsstyrelsen hade synpunkter på att planerna påverkade riksintresset och backlandskapet allt för mycket och hotade att stoppa dem.
Ursprungsplanerna för området drogs tillbaka 2014 för en omarbetning. Enligt uppgift ingår endast ett hotell i det förslag som är aktuellt just nu.

Dagens fråga

Har du tagit årets sista dopp i havet?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×