Kommunens hastiga köp av det fukt- och mögelskadade huset Torggatan 3 fick snabbt fiaskostämpel. Socialdemokraterna anser att kommunen ska behålla fastigheten, som inte har kunnat användas som bostad sedan inköpet, och rusta upp den. Arkivbild
Det finns påväxt i krypgrunden, som är angripen av mögel och rötskador i bärande stolpar mot marken.

Nyinköpt hus fullt av mögel

HÖRBY Kommunen ropade in huset på Torggatan 3 för 1,5 miljoner kronor för att placera flyktingfamiljer där.
Men nu visar det sig att huset är så fullt av fukt, röta och mögel att det inte går att bo i det. Huset måste renoveras för miljonbelopp först.

Det är inte första gången som det uppstår frågetecken kring en fastighetsaffär som kommunen har varit inblandad i. De flesta av Skånskans läsare har säkert turerna kring mingelhuset i färskt minne.
Kommunen köpte grannfastigheten till Metropolbiografen 2014 för att skapa mingelutrymmen i byggnaden. I efterhand visade det sig att huset var i uruselt skick. Värdet på huset rasade och en rivning övervägs.

Historien ser ut att kunna upprepa sig när det gäller huset på Torggatan 3, som kommunen ropade in i våras för 1,5 miljoner kronor.
Pengarna till husköpet togs från de tio miljoner kronor som är öronmärkta för inköp av villor och bostadsrätter till nyanlända, och tanken var att placera en eller två flyktingfamiljer i det nyinköpta huset.
Men huset står fortfarande tomt. En underhållsbesiktning som gjordes i oktober – flera månader efter köpet – visar att såväl bostadshuset som det tillhörande annexet har ett mycket eftersatt underhåll.

Krypgrunden har mögel och rötskador i bärande stolpar. Bjälklagen på respektive våningsplan måste ses över eftersom nivåskillnaderna är stora, och merparten av ytskikten behöver fräschas upp.
Dessutom är fasaden i skriande behov av åtgärder. Ett nytt värmesystem behöver sättas in och nya elinstallationer måste göras i hela huset. Annexet bedöms också vara i ”avsevärt dåligt skick”, enligt rapporten.

Läs mer: ”Det var direkt olämpligt att köpa in fastigheten”

För att göra huset inflyttningsklart behöver det rustas upp för omkring 1,6 miljoner kronor, framgår det av besiktningen.
– Huset är inte beboeligt i nuvarande skick, säger ställföreträdande fastighetschefen Bengt Brahed.
Det gjordes en första besiktning av fastigheten redan vid överlåtelsen i våras. Även den visar att det finns ett stort underhållsbehov. Men nu står det klart att huset är i betydligt sämre skick än vad som först framgick.

Kommunservice Fastighet har stoppat alla åtgärder i huset i väntan på besked från kommunledningen om vad som ska göras med fastigheten. Frågan kommer upp i kommunstyrelsen på måndag, eftersom Moderaterna har initierat ett ärende om just Torggatan 3.

Läs mer: Susanne Meijer: Det är tänkt som en investering

– Vi undersöker för närvarande om det finns alternativa användningar för fastigheten – rivningsbyggnad, flerfamiljshus – eller möjlighet att sälja huset igen, skriver Bengt Brahed i ett tjänsteutlåtande inför kommunstyrelsens möte.
Det kan även bli nödvändigt att skriva ner värdet på huset.
Bengt Brahed flaggar för att rutinerna vid kommunala fastighetsköp behöver ses över.
– Nya rutiner ska tas fram. I det här fallet är det socialförvaltningen som har varit inblandad.
– Det mest logiska är det är att låta fastighetsförvaltningen sköta detta. De olika förvaltningarna i kommunen har inte alltid den kompetens som behövs för den här typen av affärer, säger Bengt Brahed.

Vad kommer att hända med huset på Torggatan 3 nu?
– Det får kommunstyrelsen besluta om.
Huset har under vintern använts för brandövningar i räddningstjänstens regi.

Dagens fråga

Firar du Lucia på något sätt?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev