Kräver svar om boendeansvar

STAFFANSTORP Vem har ansvaret för bostäder kopplade till integrationsarbetet?

Den frågan vill Staffanstorps kommunrevision ha svar på från kommunstyrelsen senast den 31 mars.
Kommunrevisionen har diskuterat frågan med presidierna för kommunstyrelse och socialnämnd.

Ett aktuellt område som berörts gäller kommunens integrationsarbete och då främst boendefrågan.
Kommunrevisionens sammanfattande intryck efter samtalen med presidierna är att det i nuläget råder oklarhet om var ansvaret för bostadsförsörjningen ligger i organisationen kopplat till integrationsarbetet.
Därför kräver revisionen nu svar på den frågan.

Staffanstorp löser boendet för nyanlända genom att försöka ordna lägenheter och bostäder.
När det inte går har man som en akutlösning anvisat män till ett antal inköpta husvagnar som ställts upp ute vid industriområdet.
För familjer har man anvisat boende i olika vandrarhem eller bed & breakfast och även till stug- och campinganläggningar utanför kommunen.

Dagens fråga

Har du tagit årets sista dopp i havet?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×