Teatersällskapet känner sig sviket

ystad Ett års arbete förgäves.
Det skriver Ystads stående teatersällskap i ett brev till kommunen om ett klosterspel som inte blir av.
– Jag vill inte kommentera brevet, allt vad vi har att säga står i det, säger Bror Tommy Borgström.

Det handlar om klosterspelet som Ystads stående teatersällskap arbetade med inför sommaren 2018 som inte beviljades bidrag på 300 000 kronor från kulturnämnden.
”Värre är att kulturnämnden efter åtta månaders kännedom inte ger sitt tillstånd till att vi spelar i klosterträdgården”, står det i brevet

Sedan oktober 2016 har Bror Tommy Borgström kommunicerat idén om klosterspelet med de som berörs av arrangemanget, bland andra Klostret, Fornminnesföreningen och förvaltningar i kommunen.
I mars 2017 ansökte Ystads stående teatersällskap om bidrag från kulturnämnden. I ansökan fanns en beskrivning av projektet och budget.
En månad senare arrangerade teatersällskapet ett möte på klosterträdgården. Ingen hade då några invändningar mot projektet, enligt brevet.
Ett 50-tal amatörer och professionella yrkesutövare var engagerade i arbetet med klosterspelet som skulle handla om hur Ystad blev till, när gråbröderna kom dit, byggde klostret och verkade tills de med våld drevs därifrån 1532.

Projektet hade redan beviljats cirka 300 000 kronor av Sparbanken Syds stiftelse, Konstnärsnämnden, Finn och Berit Thystrup och lokala sponsorer
Den 15 november avslog kulturnämnden teatersällskapets ansökan om bidrag och gav inte heller tillstånd att spela i klosterträdgården.
”Kulturnämndens beslut har punkterat projektet, dränerat oss på lust och att frammana ny kreativitet kräver minimum en ursäkt för hur vårt ärende har blivit hanterat.”
Brevet kom in till kulturförvaltningen i måndags.

Dagens fråga

Har du plockat fram vinterkläderna än?

  • Nej (64%, 338 Röster)
  • Ja (36%, 188 Röster)

Antal röster: 526

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×