Prutade ner avgiften för svartbygge

FULLTOFTA En fastighetsägare i Fulltofta måste betala 16 156 kronor i svartbyggeavgift efter att ha dragit igång byggandet av ett enbostadshus med tillhörande garage och förråd utan att invänta startbesked.
Förslaget var från början att han skulle betala en betydligt högre avgift, men byggnadsnämnden prutade ner beloppet.

I maj i fjol beviljades fastighetsägaren i Fulltofta bygglov för ett enbostadshus i ett och ett halvt plan på 154 kvadratmeter och ett garage/förråd på 103 kvadratmeter på fastigheten Fulltofta 34:1.

Startbesked beviljades den 27 oktober. Men då var bygget redan igång.
När en kontroll gjordes på platsen var bostadshuset och komplementbyggnaden redan uppförda, och förberedelser pågick för att lägga upp takpannorna.
Enligt fastighetsägaren och entreprenören beror den tidiga byggstarten på ett missförstånd gällande vem som skulle skicka in handlingarna.

– Då alla trodde att de var inlämnade startade byggnationen utan startbesked. Syftet var aldrig att kringgå någonting och det var absolut inte uppsåtligt, förklarar byggherren i en inlaga till kommunen.
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag var att fastighetsägaren skulle betala 64 624 kronor i byggsanktionsavgift för att ha startat bygget innan startbesked hade beviljats.

Men byggnadsnämnden i Hörby valde på sitt senaste möte att pruta bort nästan 50 000 kronor och satte ner avgiften till 16 156 kronor.
– Byggnadsnämnden anser inte att sanktionsavgiften står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Man anser inte att överträdelsen har skett uppsåtligen, skriver nämnden i sitt beslut.

Dagens fråga

Följer du Idol på TV4?

  • Nej (86%, 587 Röster)
  • Ja (14%, 95 Röster)

Antal röster: 682

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×