– Brottsförebyggande arbete handlar ofta om traditionella åtgärder som att fånga upp barn och ungdomar, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande.
Carina Persson, polischef region syd, menar att det är en vinst att aktörerna bakom programförklaringen strävar mot samma mål. Om inte alla är överens, kan olika myndigheter vidta åtgärder som kan vara rent kontraproduktiva. FOTO: Joakim Stierna

Kraftsamlar för att förebygga brott

Malmö Under ett möte i Residenset i Malmö enades företrädare för sju myndigheter och aktörer om en programförklaring för att stärka det brottsförebyggande arbetet.
Under våren arbetar aktörerna vidare med frågan. Målet är att ta fram och ha en samsyn kring konkreta åtgärder.

– Det arbetet påbörjas redan under torsdagen. Upprinnelsen till det här är att regeringen förra våren lade fram en liknande programförklaring. Meningen var att den skulle spridas. Nu gör vi vår del här nere, säger Anneli Hulthén, landshövding i Skåne.

Bakomliggande faktorer är också trenden med många tunga våldsbrott i Skåne och nationellt. Det har skapat en oro och otrygghet i samhället.
– Vi måste stå upp mot brottsligheten och med gemensamma insatser förstärka det brottsförebyggande arbetet, fortsätter Anneli Hulthén.

Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande, menar att det brottsförebyggande arbetet måste ske både kort-och långsiktigt.
– Vi måste bli effektivare. Detta är också en samlad markering att samhället inte accepterar brott, säger han.

Förutom regionen och länsstyrelsen står polisen, Kommunförbundet Skåne, Kriminalvården, Sydsvenska handelskammaren och Tullverket bakom programförklaringen.
Kent Mårtensson, styrelseordförande i Kommunförbuundet Skåne, betonar att kommunerna har ett stort ansvar eftersom dessa har så många beröringspunkter med medborgarna.

Ur näringslivets horisont är den höga brottsligheten och den intensiva mediebevakningen av denna negativa faktorer, menar Stephan Müchler från Sydsvenska handelskammaren.
– Det handlar om varumärkesskapande för vår region, branding. Företag vill kunna rekrytera medarbetare globalt och de som står i begrepp att flytta med familjen tar reda på de lokal förhållandena, säger han.

Parterna vill i nuläget inte uppge några konkreta åtgärder, men ger ändå exempel på vad som skulle kunna ingå i den kommande handlingsplanen.
Henrik Frizon lyfter fram skolan och vården som två kärnområden.

– En sak är att korta väntetiderna för missbruksvården och för att utreda ungdomar som har en misstänkt diagnos. Ju längre man väntar, desto större risk att de hamnar på glid.
– Företagen måste bli bättre på att anställa alla typer av medborgare, alla ska få en chans. Näringslivet kan här bidra till integrationsprocessen, att skapa förutsättningar för unga så att inte brottets bana ska kännas lockande, säger Stephan Müchler.

Dagens fråga

Vill du ha ett extra val till riksdagen nästa år?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×