Kommunen fixar jobb åt nyanlända

sjöbo Regeringen satsar stort på extratjänster inom kommuner och landsting för arbetslösa.
Sjöbo har nått sitt mål och skapat 27 tjänster för nyanlända och långtidsarbetslösa som kommunen har fått full ersättning för.

Som ett led i att Sverige ska ha Europas lägsta arbetslöshet 2020 satsar regeringen extra på att kommuner och landsting ska tillhandahålla extratjänster för dem som står längst ifrån arbetsmarknaden.
500 miljoner lades i budgeten för att nå 6 500 extratjänster vid årsskiftet 2017/2018. Och satsningen på extratjänster har gett goda resultat i Sjöbo kommun.

Här har 27 tjänster för nyanlända och långtidsarbetslösa skapats under hösten 2017 samtidigt som målet är att få till ytterligare tre tjänster.
Extratjänsterna innebär att personer får hjälpa till med saker som exempelvis att duka bord och följa med på utflykter. En extratjänst innebär en visstidsanställning med jobb under ett år och möjlighet till förlängning ytterligare ett år.

Kommunen har fått full ersättning för tjänsternas kostnader och därutöver 700 000 kronor av de nämnda 500 miljonerna för att ha uppnått sitt delmål.
– Upplägget är att Arbetsförmedlingen förser oss med kandidater, vi letar fram platser som vi tycker är lämpliga och sen beslutar Arbetsförmedlingen om åtgärder, säger Mats Lundgren, HR-specialist på kommunen.
Tjänsterna finns framförallt inom barn- och äldreomsorgen, där också störst personalbehov finns.
– Jobbet ska kännas meningsfullt och man ska känna sig nyttig när man går hem.
– Vi hoppas att en hel del får upp intresset för våra kommunala verksamhet och vill utbilda sig för att kunna fortsätta inom kommunen, säger Mats Lundgren.

Sverigedemokraterna i Sjöbo har velat få till ett krav på att de som erhåller extratjänster inom förskola ska kunna visa att de varit belastningsfria de senaste tio åren, ett krav de inte fick igenom.

Mats Lundgren betonar att kommunen följer lagen och pekar bland annat på att med ett sådant krav skulle kommunen enbart kunna anställa personer som är 25 år eller äldre.
– Och man kan styrka att man inte varit dömd de senaste tio åren men inte att man varit brottsfri. Vi ser brottsregisterutdrag som en hjälp men att det viktigaste är att organisera arbetet så att vi har koll på varandras kollegor.
– Sen tror vi inte att det finns en extra stor risk hos dem som står långt från arbetsmarknaden än hos andra.

Han säger att responsen har varit överväldigande positiv samtidigt som han ser stora utmaningar.
– Vad vi vet erfarenhetsmässigt är att det tar nio år från nyanländ till att bli etablerad på arbetsmarknaden.
– Tanken med insatsen är att bryta den tiden och att folk får ett arbete och kommer ut i det svenska samhället.

Dagens fråga

Har du plockat fram vinterkläderna än?

  • Nej (64%, 338 Röster)
  • Ja (36%, 188 Röster)

Antal röster: 526

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×