Arkitektur är ett ämne som berör Lundaborna. Så länge debatten rasar lär bombhålet finns kvar i Kulturkvadranten. ARKIVBILD

Strid på toppnivå om hus i Kulturkvadrant

lund Tre fönster i en brandvägg har fått mark- och miljödomstolen att stoppa detaljplanen för bombhålet på Stora Algatan vid Kulturen.
Det är fel att bygga för fönstren med det nya huset, menar domstolen.
Lunds kommuns politiker rasar och överklagar till högsta instans.

– Det är ganska upprörande att mark- och miljödomstolen har fattat ett sådant beslut. Det är väldigt förbryllande. Domen är inte förenlig med plan- och bygglagen. Detta är ingen normal tolkning, säger Björn Abelson (S), ordförande i byggnadsnämnden.
Enligt domstolen är inte detaljplanen ”utformad med skälig hänsyn till befintliga bebyggelse-, äganderätts- och fastighetsförhållanden.
Björn Abelsson framhäver i sammanhanget två saker.
För det första finns de aktuella fönstren i en brandvägg. De skulle aldrig ha satts in över huvud taget. Tilltaget må var preskriberat, men faktum kvarstår att det är en brandvägg som ska skydda mot att bränder sprider sig mellan intilliggande byggnader.

För det andra öppnar kommunen i detaljplanen för att de boende istället för de förlorade gavelfönstren får sätta in takfönster.
Politikerna i byggnadsnämndens arbetsutskott har gett tjänstemännen på stadsbyggnadskontoret i uppgift att skriva överklagandet.
– För att vi ska få prövningstillstånd i mark- och miljööverdomstolen måste vi visa att frågan är av principiell karaktär, säger Björn Abelson.
Ifall den högsta instansen väljer att inte ta upp ärendet, återstår inget annat för kommunen än att förändra detaljplanen.
– Det skulle då bli ett mindre hus. Men det är fullkomligt orimligt, säger Björn Abelson.

Han undrar hur kommunen ska bära sig åt för att förtäta staden och skapa nya bostäder när rättsväsendet gör sådana tolkningar av lagen. Dessutom rör det sig om en tom tomt mitt i staden, som är mer än väl lämpad för nya bostäder.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Följer du Idol på TV4?

  • Nej (86%, 587 Röster)
  • Ja (14%, 95 Röster)

Antal röster: 682

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×