Politiker: ”Vi är oförstående till kritiken”

höör Definitivt beslut är inte fattat. Men lokalpolischefen i Eslöv, Anna-Karin Boije säger att det pågår diskussioner om att polishuset i Höör ska läggas ner. Samtidigt är Höörs bägge kommunalråd oförstående till den kritik som riktas mot dem från aktiva poliser.

När SkD nådde Anna-Karin Boije på måndagsmorgonen säger hon att inga beslut är fattade vad gäller polishuset i Höör som byggdes under 1990-talet.
– Kontraktet går snart ut och vi gör en översyn av lokalerna. Jag kan inte svara på om stationen kommer att stänga.

Anna-Karin Boije säger att hon meddelat polisledningen vad som fungerar och vad som inte fungerar med polisstationen i Höör.
– Under hela 2018 kommer vi vara kvar i de nuvarande lokalerna. Så mycket kan jag säga.
– Vi kommer inte lämna Höör. Det viktiga är vad vi gör på plats och inte var vi sitter även om det nuvarande huset har ett symbolvärde. Men det är inte bara huset som gör det brottsförebyggande arbetet, säger Anna-Karin Boije.
Hon tar ett exempel med buskörningen som i många år utgjort ett problem i kommunen.
– I Höör har vi satsat mycket på att få bort buskörningen. Det arbetet har skett med poliser som jobbar i Eslöv och som har gjort att trafikproblematiken minskat, säger Anna-Karin Boije.
Polischefen menar att polishuset i Höör saknar en del av det som krävs i ett modernt polishus. Samtidigt står ett nytt polishus i Eslöv snart klart och behöver fyllas på med personal.
– I Höör handlar det om att det måste finnas säkra zoner där man skiljer allmänheten från polisen vid exempelvis förhör. Det finns heller inte tillräckligt med garageplatser vilket behövs för att undvika skadegörelse på våra bilar, säger Anna-Karin Boije.

Påståendet att polisen skulle få sämre utryckningstider till Höör trots en stängd station tror hon inte på.
– Vissa delar av kommunen når man fortare från Eslöv. Poliser måste inte sitta på en speciellt plats. Poliserna är ute på de platser där vi vill att de ska vara, säger Anna-Karin Boije.
Det är lokalförsörjningsenheten vid polisens Region Syd som säger upp hyreskontrakten för många polisstationer. Polisen Magnus Jönsjö som jobbar där säger att det pågår interna diskussioner men att det ännu inte är några beslut fattade.

Vad lutar det åt?
– Jag vet inte vad de väljer. Det kan inte jag svara på. Jag påverkar inte polisledningen som ska fatta beslutet, säger han.
Hyreskontraktet med fastighetsägaren HFAB går ut den 31 december. Med en uppsägningstid på nio månader måste polisen fatta ett beslut senast sista mars i år.
Höörs kommunalråd Stefan Lissmark (S) och Anna Palm (M) är oförstående till den hårda kritik som aktiva poliser ger i dagens Skånska Dagbladet.
– Allra helst ser jag att polishuset blir kvar där det är, säger medkommunalrådet Anna Palm (M).
Medkommunalrådet säger att hon strax före jul fick signaler från kommundirektör Michael Andersson om att polismyndigheten uttryckt intresse av att hyra lokaler i kommunhuset.
– För min del är det viktigt att vi har en lokal där allmänheten har tillgång till polismyndighetens personal. Sen kan det se ut på olika vis, säger Anna Palm.

Tre poliser går i dagens tidning ut och menar att du och Stefan Lissmak saknar tillräckligt med engagemang i den här frågan. Hur ser du på det?
– Vi har absolut ett stort engagemang. Vi hade en tät kontakt med polisen under 2017 och jag har haft polishuset uppe på agendan.
– Min uppfattning är att det inte varit så skarpt läge. Mycket har varit hörsägen, säger Anna Palm.

Stefan Lissmark är också oförstående till kritiken.
– Vi satte oss ner med Anna-Karin Boije i somras för att kontrollera om de här uppgifterna som florerade var fakta. Så vi har agerat proaktivt. Och fortfarande finns inget beslut.
– Poliserna som nu reagerar vet inte vad vi gjort. Men de har helt rätt i att ett polishus har ett signalvärde. Problemet med polishuset i Höör har varit att poliserna varit utkommenderade på andra orter, säger Stefan Lissmark som hoppas att frågan löser sig på bästa sätt.
Anna Palm menar att politikerna inte kan agera innan polisen gör det i frågan om polishusets framtid.
– Det är var poliserna befinner sig under arbetspassen som är viktigt, säger hon.

– Polishuset här har alltid varit lite trångt. Jag kan förstå att polisen behöver något annat. Att ha fullastade polisstationer i varje kommun i Skåne tror jag är orimligt på sikt.

Varför det?
– Det är för få som söker sig till polisyrket. Jag tror mer på en kombination av mindre kontor med poliser i kombination med ambulerande polishusbilar och patrullerande poliser på olika vis. Men det är inte jag som bestämmer, säger Anna Palm.

I slutet på den här veckan kommer polisledningen träffas för att ha fastighetsmöten. Eventuellt fattas då ett beslut om Höörs polisstation.

Dagens fråga

Kommer du att äta någon semla i dag?

Loading ... Loading ...