Kommunen har köpt ut kanslichefen Mikael Daxberg för 700 000 kronor. Men omständigheterna kring varför han tvingats sluta är fortfarande oklara. Arkivbild

Kanslichefen utköpt för 700 000 kronor

HÖRBY Nya uppgifter i fallet med kanslichefen Mikael Daxbergs avhopp visar att han får hundratusentals kronor av kommunen för att sluta jobba. Kommunen har gjort upp med honom i det tysta.
– Ur ett helhetsperspektiv är detta en bra lösning, säger kommunchefen Johan Eriksson.

Mikael Daxberg lämnade hastigt tjänsten som kanslichef i Hörby kommun i oktober 2017 – efter mindre än ett år på posten.
Kommunen var förtegen om orsakerna till avhoppet, men påstod att Daxberg slutade självmant.
– Ledarskapet för kansliavdelningen har inte fungerat optimalt. Som en följd av detta har Mikael Daxberg sagt upp sig, sade kommunchefen i Johan Eriksson till Skånska Dagbladet den 16 november.

Mikael Daxberg hade en månadslön på 53 700 kronor. Eftersom han sade upp sig själv hade han bara en månads uppsägning.
Men Skånskan kan idag presentera nya uppgifter i ärendet, och de motsäger uttalandena om att kanslichefen slutade självmant.
Den 21 november – bara några dagar efter Skånskans första artikel om avhoppet – ingick kommunen ett avtal med Mikael Daxberg som innebär att han får åtta månadslöner för att sluta jobba.
Tidningen har begärt ut en kopia på avtalet, som är undertecknat av kommunchefen Johan Eriksson och Mikael Daxberg
Daxberg kan tack vare överenskommelsen kvittera ut drygt 480 000 kronor. Han får åtta månadslöner á 53 700 kronor plus semesterersättning motsvarande ytterligare en månadslön.

Totalt kostar avtalet Hörby kommun cirka 700 000 kronor med sociala avgifter inräknade.
Johan Eriksson berättar att kommunen valde att göra upp ekonomiskt med Mikael Daxberg eftersom han hotade dra kommunen inför domstol och begära skadestånd för att ha sagts upp utan giltigt skäl.
– Förtroendet för Mikael Daxberg var brutet, och initialt meddelade han att han hade för avsikt att säga upp sig själv. Men han fullföljde inte detta, och kom inte in med någon uppsägning. Istället återkom han med ett juridiskt ombud.

– Då blev situationen helt förändrad, eftersom det låg på kommunen att säga upp honom. Uppsägningstiden låg på sex månader. För att undvika en domstolsprocess, vilket vi stod inför, adderades två månader till uppsägningstiden i överenskommelsen, säger Johan Eriksson.
Han menar att avtalet är ekonomiskt fördelaktigt för kommunen, eftersom Mikael Daxberg hade haft rätt till lön under hela processen om det hade blivit ett domstolsärende.

– Vi vet inte hur lång tid det hade tagit innan domen hade kommit, eller hur domstolen hade resonerat när det gäller frågan om det fanns uppsägningsgrund eller inte.
– Och även om kommunen hade vunnit i domstolen hade vi fått betala lön till honom tills processen var avgjord. Ur ett helhetsperspektiv är detta en bra lösning för kommunen. Han får två månadslöner utöver uppsägningstiden.

Vad var skälet till att Mikael Daxberg lämnade sin tjänst?
– Det är inget som jag vill berätta om. Det är ett personalärende. Det var en rad händelser som gjorde att förtroendet för honom rubbades.

Förvaltningscheferna i kommunen har rätt till lön i tolv månader som avgångsvederlag om de tvingas sluta. Men för avdelningscheferna finns inga sådana fallskärmar.
– Där löser vi det från fall till fall, säger Johan Eriksson.
Att kommunen behöver köpa ut chefer för dyra pengar är inte särskilt vanligt, enligt Eriksson.
– I kommunvärlden är det inget ovanligt fenomen, men jag kan inte säga att det är vanligt för Hörbys kommuns del. Och jag vet inte om man kan kalla överenskommelsen med Mikael Daxberg för ett utköp. Det var en uppsägning som vi ville göra som blev en förhandingssituation.

Beslutet om att underteckna avtalet med Mikael Daxberg har fattats av Johan Eriksson och har hanterats som ett delegationsärende och ska återrapporteras till kommunstyrelsen.
Någon ersättare för Mikael Daxberg har inte utsetts ännu.
–Vi håller på att analysera vad det är för tjänst vi behöver. Vi har inte gått ut med annonsen ännu, förklarar Johan Eriksson.
Mikael Daxberg har inte gått att nå för en kommentar.

Läs mer:

Dagens fråga

Följer du Idol på TV4?

  • Nej (86%, 587 Röster)
  • Ja (14%, 95 Röster)

Antal röster: 682

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×