Silverforsen ChristerEklund Kävlinge

Förslag från förening: Stängsla in Folkets park

Kävlinge Skadegörelse under 2017 kan få betydande följder för Folkets park.
Styrelsen i föreningen som driver parken föreslår nu att området stängslas in och endast håller öppet till klockan 20.

Det främsta skälet är kostnaderna för skadegörelsen, som förra året landade på över 100 000 kronor, men också den personliga säkerheten.
– Det har varit mycket klotter och annat som haft anknytning till nazister, säger Christer Eklund, projektledare för Silverforsen Kävlinge folkets park som driver parken som en andelsförening där drygt 500 personer betalat vardera 300 kronor för en andel.

Eftersom både han och föreningens ordförande har nedsatt hörsel – de talar teckenspråk med varandra – hör de inte om någon närmar sig. Eftersom belysningen samtidigt är undermålig oroar de sig för sin säkerhet.
– Om det är så att nazister kommer ner är vi till råttorna. Då vill ingen hyra av oss. Folk blir rädda, och vi måste tänka på vår egen säkerhet. Vi märker inte om det kommer folk, säger Christer Eklund, som var med och startade nätverket Tillsammans för Kävlinge efter att nazister trakasserat bybor.

Men det är framförallt kostnaderna efter den återkommande skadegörelsen som påverkar föreningen och dess ekonomi. I fjor hade den utlägg på över 100 000 kronor, vilket motsvarar den vinst föreningen brukar göra årligen.
Vinsten har den tidigare kunnat använda för att sparka igång den följande säsongen, vilket inte går nu.
– Vi kommer att gå back rejält.

För att komma till rätta med skadegörelsen, och öka sin egen säkerhet, vill föreningen nu hägna in Folkets park.
– Vi vet inte vad vi skulle kunna göra i stället. Vi har inte råd att hålla på så här, att reparera efter skadegörelse och göra polisanmälningar, säger Christer Eklund.
Han har redan räknat på vad det skulle kosta att sätta staket runt hela parken. Det skulle krävas ett omkring 300 meter långt stängsel, där varje meter kostar mellan 800 och 900 kronor inklusive arbetet.
Enligt Christer Eklund handlar det inte om ett fult nätstängsel.
– Det finns olika fackverkssystem.
Han menar att det inte heller krävs bygglov för att sätta upp stängslet, om det håller sig under 180 centimeter i höjd.
– Det enda som kan bli problem är strandskyddet. Länsstyrelsen kan ha synpunkter.

Men innan planerna på ett stängsel blir verklighet vill föreningen ha ett möte med kommunen för att diskutera lösningar.
Föreningen har ett avtal med Kävlinge kommun där kommunen klipper gräset mot att föreningen håller parken öppen för allmänheten och upplåter mark för en nyanlagd lekplats. Parkföreningen håller också återkommande arrangemang.
– Frågan är vad kommunen själv vill med parken. Vi har aldrig fått ett bra svar. Därför behöver vi träffas.
Pia Almström (M), ordförande i kommunstyrelsen, säger att hon välkomnar ett möte.
– Vi får försöka reda ut det. Men ett stängsel tycker jag hade varit synd. Man ska inte behöva hägna in något för att få ha det i fred.
Att ge en enskild förening ett tillskott på 100 000 kronor ser hon som svårt, med tanke på hur många ideella föreningar det finns i kommunen.
– Vi får titta på det. Men det är väldigt mycket pengar. Belysningen ska vi kunna göra något vid, säger Pia Almström.

Dagens fråga

Har du tagit årets sista dopp i havet?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×