Skola anmäld för islamistiska texter

Skurup/Malmö SFI-elever vid Skurups folkhögskola utsätts för överexponering av islamistiska texter, böcker och informationsblad.
Det menar en person som nu anmält detta till Skolinspektionen.

Skurups folkhögskola driver sedan i höstas en filial i Malmö med bland annat SFI-undervisning i lokaler som hyrs från ett muslimskt studieförbund.
Det är i dessa lokaler som anmälaren – som alltså anmält detta till Skolinspektionen – upplever att SFI-eleverna utsätts för överexponering av islamistiska böcker, tidningar och informationsblad.

Anmälaren menar att det är en kränkning att inte kunna värja sig mot ”islams religiösa propaganda”. Enligt anmälaren är det många icke-troende elever och elever med annan religion som känner obehag av att vistas i lokalerna.
Anmälaren önskar att Skolinspektionen ska se över det ekonomiska bidrag folkhögskolan får och menar att mängden religiös litteratur strider mot skollagen och föreskrifter när det gäller religiösa inslag och symboler i undervisningslokaler.

Skurups folkhögskola menar å sin sida att skolan drivs politiskt och religiöst obundet. Att man hyrt in sig hos det aktuella studieförbundet beror, enligt folkhögskolan, på att man under hösten haft lokalbrist. Folk- högskolan planerar dock att hitta egna lokaler under början av 2018.
Både anmälaren och folkhögskolan har skickat in fotografier till Skolinspektionen av de bokhyllor som finns i lokalerna.

Skolinspektionen bedömer att ord står mot ord och avskriver ärendet. Inte heller den del som gäller rätt till statsbidrag ska prövas. Anmälaren har, enligt Skolinspektionens bedömning, inte kunnat styrka att någon elev faktiskt känt sig kränkt.

Dagens fråga

Vill du ha ett extra val till riksdagen nästa år?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×