Här vill Acrinova bygga 27 marklägenheter. Kommunen har gett klartecken, men striden om byggnationen fortsätter. Hälften av lägenheterna ska blockhyras av kommunen och användas som boende för bland annat nyanlända.Arkivbild
Kommunen planerar för 30-talet radhuslägenheter mitt i villaområde, vilket lett till kraftiga protester.

SPI-motion: Återkalla avtalet om Stattena norra

HÖRBY I en motion till kommunfullmäktige begär SPI att det omstridda markanvisningsavtalet om Stattena norra rivs upp. Frågan bereds just nu av kommunen.
– Det politiska läget har ändrats. Det finns inte längre majoritet för avtalet, säger Gert Nygren (SPI).

I höstas beslutade kommunfullmäktige att teckna markanvisningsavtal med Acrinova AB om byggandet av 27 marklägenheter intill villabebyggelsen på Stattena norra.
Beslutet om markanvisningen har överklagats från flera håll, däribland av SPI. Villaägarna som bor på Stattena norra känner sig överkörda av kommunen och är besvikna på politikerna. Marken där lägenheterna ska byggas har tidigare lanserats som ett framtida villaområde.

Gert Nygren i SPI lämnade för ett par veckor sedan in en motion till kommunfullmäktige om att markanvisningsavtalet med Acrinova ska återkallas. I stället vill han att Acrinova ska erbjudas att bygga lägenheter på den södra delen av området, där detaljplanen medger byggnation av marklägenheter.

Han är segerviss och tror att förslaget går igenom eftersom den politiska majoriteten i kommunen har spruckit. Partier som tidigare varit styrda av samarbetet i regnbågskoalitionen är nu fria att agera efter eget tyckande och övertygelse.
– Jag har hört i korridorerna att det är ett antal partier som har varit emot markanvisningsavtalet hela tiden. Eftersom majoriteten har ändrats finns det goda förutsättningar att man kommer fram till ett annat beslut nästa gång frågan kommer upp, säger Gert Nygren.

Han tycker att ärendet om markanvisningsavtalet är illa skött av kommunen.
– Det är så dåligt skött att det inte är sant. Det är helt makalöst. Och som om inte det vore nog har kommunen även beslutat att man ska hyra hälften av lägenheterna som ska byggas på Stattena norra. Det innebär att kommunen garanterar hyran i hälften av lägenheterna i fyra år, och står för allt underhåll och alla reparationer. Ett sånt hyresavtal är förstås rena guldgruvan för fastighetsbolaget.

I motionen skriver SPI att beslutet om markanvisningen togs trots att den föreslagna bebyggelsen strider mot gällande detaljplan.
– Detta har även länsstyrelsen konstaterat, men man ansåg att det var en mindre avvikelse. Detta trots att man kommer att bygga på punktprickad mark och riva ett cirka 35 meter biotopskyddat stengärde.
Bygglovsbeslut fattades på delegation av byggnadsnämndens ordförande, och är också överklagat.

– Det är helt vansinnigt att bygglovet undertecknats på delegation. Det borde naturligtvis hela byggnadsnämnden ha varit med och fattat beslut om, säger Gert Nygren.
Förvaltningsrätten beslöt i mitten av december att underkänna fullmäktiges beslut att köpa Strandpärlans före detta HVB-hem på Ernst Ahlgrensgatan 3 i Hörby centrum.

Enligt Gert Nygren banar domstolsbeslutet väg för att överklagandena om Stattena norra också kommer att gå igenom.
– När det gäller HVB-köpet så upphävdes det med motiveringen att det inte anslagits på rätt sätt. Det fanns varken fastighetsbeteckningar eller gatuadress med i kungörelsen.

– Det är exakt samma sak med ärendet om Stattena norra. I anslaget inför fullmäktiges beslut stod det bara att det handlade om ett markanvisningsavtal för Stattena norra. Det fanns inte med några uppgifter om fastighetsbeteckningar eller gatuadresser i kungörelsen, säger Gert Nygren.

Dagens fråga

Följer du Idol på TV4?

  • Nej (86%, 587 Röster)
  • Ja (14%, 95 Röster)

Antal röster: 682

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×