Industrins framtidstro är den största på 20 år, skriver Mikael Damberg och Per-Arne Håkansson, S.

Smart industri ger jobb

Sverige har många utmaningar som vi behöver ta itu med. Men vi har också mycket goda förutsättningar att göra det på ett framgångsrikt sätt. Industriinvesteringarna är rekordhöga industrins framtidstro den största på 20 år. Att industrin går bra märks i övriga ekonomin och på arbetsmarknaden. Över 200 000 nya jobb har nu skapats sedan valet, tillväxten är fortsatt hög, budgetunderskottet har vänts till överskott, över 200 000 nya jobb har skapats sedan valet och arbetslösheten pressas tillbaka.

Ny digital teknik och nya automationsmöjligheter gör att fler företag investerar i tillverkning i Sverige och många flyttar också hem tidigare utflyttad verksamhet. Allt fler företag upptäcker fördelarna med att hålla ihop hela kedjan från utveckling till färdig produkt.
Med en ökad tillverkning följer också nya jobb i de industrinära tjänsteföretagen som står för utveckling, marknadsföring, service och administration. Det gör att industrin idag skapar mer än en miljon jobb i hela landet. Faktum är att industrin tvärtemot den gängse bilden skapar fler jobb i Sverige idag än 2010.

Det finns nu ett fönster för en nyindustrialisering av Sverige. För att ta tillvara på detta presenterade regeringen nyligen ännu en handlingsplan med konkreta åtgärder för att ge svenska företag bästa möjliga förutsättningar att fortsätta konkurrera på världsmarknaden utifrån en stark bas i Sverige. Några exempel:

o Kunskapslyftet byggs ut. Kompetensförsörjningen är företagens största utmaning och det främsta tillväxthindret idag. Många företag tvingas till och med tacka nej till ordar för att de inte får tag på personal. Bland annat gör vi nu den största satsningen på Yrkeshögskolan sedan den bildades med 12 800 nya platser.

o Industriklivet introduceras. De företag som leder utvecklingen mot minskade processutsläpp kommer att få stora konkurrensfördelar. Det säkrar svenska jobb och genom Industriklivet stödjer regeringen nu svenska industriföretags arbete med att pressa ned sina utsläpp med 300 miljoner kronor per år fram till 2040.

o Ett Robotlyft genomförs. Med ett automationsprogram för små och medelstora industriföretag i hela landet främjas introduktionen av nya automations- och robotiseringslösningar.
Sverige är en industrination. Industrin skapar en miljon jobb i hela Sverige och står för 75 procent av vår export. Men industrin är viktigare än så för Sverige. Utan industrins investeringar och innovationskraft kommer vi inte att klara de utmaningar som vi nu står inför som samhälle med klimatförändringar, en åldrande befolkning och digitalisering.

Dagens fråga

Ska du fira en alkoholfri jul?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev