Välbesökta Vinninge möllan är snart historia. Foto: ARKIV

Många slåss för Vinninge möllan

VInnInge Vinninge möllans vara eller inte engagerar inte bara byalaget utan även privatpersoner.

Vinninge byalag fick rycka in och rädda möllan när en konstnär ville riva den, men de har nu själva ansökt om rivningslov eftersom de inte har lyckats att få ett bidrag att rusta upp den som de har efterfrågat.

Kommunen är förstående till viljan att behålla möllan, men menar att den inte är en kulturbyggnad;
– Vi har inga pengar avsätta för den här sortens bidrag som efterfrågas utan endast för speciella kulturbyggnader. Dessutom vill jag lyfta att den här är privat och det skulle inte fungera att vi går in och hjälper en privataktör, säger Lena Gerdtsson, samhällsbyggnadschef.

Medan byalaget har ansökt om tillåtelse att riva möllan så väcker både viljan att riva samt att det inte finns något bidrag starka reaktioner.
– I en inventering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader som tidigare gjorts av Svedala kommun gavs Vinninge mölla det näst högsta skyddsvärdet och klassades som en ”Byggnad som har tydliga kvaliteter vad gäller byggnadsskick, historisk tillkomst och användning.” Jag, och många med mig, är väldigt upprörda över att kommunen inte tycks värna om det värdefulla kulturarvet.
– Att demolera möllan vore ett oförlåtligt nidingsdåd.
– Jag förutsätter att den inom kort kommer att bli restaurerad, säger Henrik Scheutz som är verksam filmvetare.

Dagens fråga

Har du tagit årets sista dopp i havet?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×