Så här är det tänkt att Kubelidens Montessoriskola ska se ut efter tillbyggnaden. Det nya köket är byggnaden till vänster. – Vi hoppas kunna komma igång och bygga under 2018, säger montessorisskolans rektor Åsa Rosén.Illustration: Lokal XXX Arkitekter AB.
Rektorn på Kubeliden Åsa Rosén har följt bevakningen av den andra stora friskolan i Höörs kommun, Emiliaskolan, som har det kärvt ekonomiskt. – Det kan påverka hur folk ser på friskolor generellt. Men vi har inga problem med varken likviditeten eller att gå runt, säger Åsa Rosén.

Kubeliden vill bygga nytt kök

höör För tre år sedan byggde man ut sin förskoleverksamhet och en ny gymnastiksal. Nu har Kubelidens Montessori­skola fått bygglov till ett nytt kök.
– Vi hoppas kunna komma igång och bygg­a under 2018, säg­er rektorn Åsa ­Rosén.

Friskolans tidigare utbyggnad föregicks av en stor debatt. Dels var det en granne som motsatte sig utbyggnaden men satsning­en diskuterades också politiskt.

Höörs kommun gick först i borgen för utbyggnad­en men tvingades dra tillbaka sitt åtagande eftersom S-politikern Maria Boström-Lambrén överklagade borgensbeslutet till högre instans och fick rätt.
Till slut löste fri­skolan utbyggnaden med ett banklån med pantbrev och för knappt tre år ­sedan stod gymnastik­salen klar.
Nu säger rektorn för Kubeliden Åsa Rosén att skolan står inför nya utmaningar. Köket är nämlig­en slitet.

– Vi har tittat på möjligheten att renovera vårt befintlig­a kök och bygga ett tillfälligt modulkök under tiden men det handlade om horribla kostnader, säg­er Åsa Rosén.
Istället är planen att göra om det befintliga skolköket till skol­lokaler och bygga ett helt nytt kök. Tillbyggnaden ska ligga till vänster om ­entrén i anslutning till den ­befintliga skol­byggnaden.
I en andra etapp vill Kubeliden bygga nya kapprum och eventuellt något ytterligare sammanträdes­rum.

– Den exakta kostnad­en tittar vi på och finansiering­en är inte helt klar. Vi ska hämta in offert­er, säger Åsa Rosén som tror att slutpriset kan hamna på mellan fem och tio miljon­er kronor.
Miljö- och byggnadsnämnden såg inga problem med att godkänna bygglov för den planerade tillbyggnaden.

– Vi har förstått att köket inte är i bra skick och de vill bygga till skol­byggnaden. De får bygga på prickad mark som var avsedd för parkering men det har inte varit aktuellt med parkering där på länge, säger Lars-Håkan Persson (M).
– Många detaljplaner är gamla och verklig­heten förändras, säger Lena Larsson (S), andre vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.

På Kubelidens Montessoriskola går i dag 250 elever med förskolan inräknad. 50 anställda finns i verksamheten.

Dagens fråga

Följer du Idol på TV4?

  • Nej (86%, 587 Röster)
  • Ja (14%, 95 Röster)

Antal röster: 682

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×