Kommunkontoret föreslår nej till SD-förslaget om att Jernhusens ordningsvakt vid Lund C ska få en kommunal kollega.

Föreslår nej till vakt vid Lund C

Lund De pågående insatserna för att förbättra tryggheten kring centralstationen är tillräckliga.

Den bedömningen gör kommunkontoret och föreslår avslag på en motion från Sverigedemokraterna.
SD-yrkandet innebär att kommunen ska stå för kostnaden för en ordningsvakt som tillsammans med Jernhusens vakt på platsen ska arbeta med tryggheten på och kring Lund C.
Bakgrunden är en skrivelse från en säkerhetsansvarig på Jernhusen om problemen med missbruk och tiggeri.
Kommunkontoret, som berett ärendet inför kommunstyrelsens sammanträde nästa vecka, pekar på att situationen vid centralstationen behandlades av kommunstyrelsen i april 2017.
Beslutet då blev att uppdra åt kommunkontoret att fortsätta samarbetet med polis, näringsidkare och andra aktörer för att förbättra tryggheten i det aktuella området samt rapportera åtgärder till Lunds brottsförebyggande råd.
I det arbetet kan också åtgärder som att utöka bevakningen ingå, enligt kommunkontoret som anser att ytterligare beslut i frågan inte är nödvändiga för närvarande.
Ärendet i april hade sin utgångspunkt i en skrivelse från Liberalerna som tillsammans med C och SD yrkade på återremiss för att ta fram förslag om kommunala säkerhetsvakter vid Lund C. Men övriga partier var eniga om det ovannämnda beslutet.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Brukar du jobba på helgerna?

Loading ... Loading ...