Nästan alla de gifta flickorna har sitt ursprung i Afghanistan, Irak och Syrien, där det är vanligt med tvångs- och tidiga äktenskap. Flickan på bilden, som inte har någon anknytning till Hässleholm, var tio år när hon giftes bort i Jemen.Foto: TT BILD

Ett lokalt fall av barnäktenskap

Skåne Gifta minderåriga flyktingflickor ska i vissa fall få bo tillsammans med sina äldre makar, tycker socialnämnden och kommunstyrelsen i Hässleholms kommun.
Nu har dock fullmäktige beslutat att utreda saken ytterligare.

Det är Sverigedemokraterna som väckt frågan hur kommunen ska hantera de minderåriga som säger sig vara gifta. Motionen lämnades in redan för två år sedan men har sedan dess fastnat i det kommunala maskineriet.
Samma år, 2016, uppgav Migrationsverket att de identifierat 132 gifta barn i 80 svenska kommuner, men mörkertalet bedömdes vara stort. Det som gav upphov till en omfattande debatt var att barnen av kommunerna hade placerats tillsammans med sina vuxna makar.

Sverigedemokraterna har med anledning av detta krävt att ansvarig chef får i uppdrag att se till att socialtjänsten inte placerar några minderåriga hos sina makar, samt att ansvariga redovisar hur många gifta minderåriga som de senaste fem åren faktiskt har placerats hos sin äkta hälft.

En utredning har gjorts som visat att det funnits ett sådant ärende under åren 2012-2016. Det rör en 17-årig flicka som kom ensam från Irak till Vittsjö, där hon blev familjehemsplacerad hos sin man, som redan fanns på Migrationsverkets boende. Paret hade ett barn tillsammans.
Familjen lämnade dock både Vittsjö och landet och reste tillbaka till sitt hemland igen. Därmed avslutade kommunen sin utredning utan åtgärd.

Socialnämnden kom i oktober med sitt svar på motionen, där den påpekar att minderåriga parter i ett äktenskap i vissa fall ska få bo tillsammans och i andra hållas åtskilda. Hur man väljer att göra beror på vad som anses bäst för de enskilda i det aktuella fallet.
Kommunstyrelsen hade inget att erinra mot den bedömningen och ärendet gick vidare till fullmäktige.
Där var motionen på väg att avslås när Patrik Jönsson (SD) påpekade att ett nej på grund av formuleringen skulle bli märklig. En kompakt tystnad uppstod, vilket väckte Björn Widmarks (FV) raseri:
– Frågan i sig är synnerligen allvarlig. Vi har svenska lagar och regler som gäller flickor i den här åldern, valfrihet och barnkonvention, och så sitter ni bara och tiger. Att vi har ett problem här är otvetydigt. Det här bryter mot svensk lag och förtjänar att uppmärksammas.
Det satte fart på övriga som snart köade till talarstolen där de höll med om att tjänsteskrivelsen var otydlig och att en kompletterande utredning behövdes.

Parallellt pågår nu en nationell kartläggning där Socialstyrelsen tar reda på hur många barn som kommer till Sverige som gifta. Resultatet ska presenteras i början av 2019.
I december stod det klart att regeringens utredare vill göra det svårare att erkänna barnäktenskap i Sverige. Men något totalförbud blir det inte, vilket Jan Björklund (L) tidigare pressat regeringen om.