Ola Bentzen, vård- och omsorgschef i Skurups kommun. Arkivbild

Riskerna ska tas på allvar

Skurup – Vi måste bli bättre på riskbedömningar och rutiner för riskbedömningar, säger vård- och omsorgschef Ola Bentzen med anledning av brister inom arbetsmiljön på äldreboenden.

– Arbetsmiljöverket har konstaterat brister i rutiner och det är helt i linje med det behov vi ser, säger han.
– Det ska vi genomföra, konstaterar Ola Bentzen som varit chef för vård- och omsorgsförvaltningen sedan september månad 2017.

Skånskan har tidigare skrivit att Arbetsmiljöverket gjort en inspektion på fyra enheter i Skurup, Bruksgården, Lillgården, hemtjänst söder och nattpattrullen.
Personal uppgav för verkets inspektörer att bemanningen var snålt tilltagen på både Bruksgården och Lillgården. Personalen vågar inte kalla på hjälp från andra enheter när de behöver utan utför moment som man ska vara två att göra, med risk för sin egen hälsa.
Personaltätheten hänger inte med den ökade vårdtyngden, uppger personalen.
Hemtjänstens personal blir stressade av att körtiden mellan brukarna inte räknas in planeringsverktyget TES och nattpatrullen upplever att de ofta blir bortglömda när det kommer till nya rön om hur man ska lyfta och arbeta ergonomiskt, samt att det ibland är otryggt att jobba natt ensam.

– Det som har rapporterats som exempel är naturligtvis inte en fullständig bild, men att vi måste göra fler riskbedömningar stämmer väl med vad vi anser att vi behöver göra, säger Ola Bentzen och fortsätter:
– Vi gör riskbedömningar men inte med en regelbundenhet och systematiskt. Vi har inte varit tillräckligt heltäckande när det gäller riskbedömningar, att ta fram en åtgärdsplan och att följa den.
Vad gäller risken för hot och våld är det välkänt att det förekommer i samband med omvårdnad av demenssjuka och äldre med kognitiv svikt, men det är viktigt att inte bara planera för de välkända situationerna utan att kartlägga hela arbetet för att kanske kunna förebygga hot och våld, konstaterar Bentzen.
Kartläggningen är påbörjat och i januari kommer personalen att involveras i arbetet genom sina APT-träffar, arbetsplatsträffar med sin närmaste chef.
– Facket är också en given samarbetspartner i arbetet framöver, säger Bentzen.
Senast 30 mars ska kommunen svara Arbetsmiljöverket hur de ska förbättra arbetet.
Under 2017 till 2019 genomför verket en nationell tillsynsinsats av äldreomsorgen.

Dagens fråga

Har du plockat fram vinterkläderna än?

  • Nej (64%, 338 Röster)
  • Ja (36%, 188 Röster)

Antal röster: 526

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×