Förskola i Jakriborg kostar att anpassa

HJÄRUP En halv miljon kronor avsätts för att fräscha upp de före detta skol- och förskolelokalerna i Jakriborg för ny förskola.

Den akuta lösningen är ett måste för att Staffanstorps kommun ska klara det kraftigt ökade behovet av förskoleplatser, inte minst i Hjärup.

Den stora utbyggnaden av bostäder har gjort att många, främst barnfamiljer med flera små barn, flyttar till kommunen.
Ett kärkommet tillskott av kommuninvånare men det kräver också fler förskoleplatser och i årsskiftet blev läget akut.
De prognoser kommunen fick tidigare under 2017 om antal barn överträffades med råge och i januari är efterfrågan på förskoleplatser betydligt större än tillgången. Därför tvingas kommunen vidta akuta åtgärder. Lokalerna i Jakriborg, där konkursade Skånska Småstadens kulturskola fanns, har stått tomma och befanns vara de mest lämpliga. Före jul beslöt barn- och utbildningsnämndens ordförande, Nino Vidovic (M) att de tas i bruk. Men de måste anpassas och fräschas upp.

Därför har kommunstyrelsens ordförande, Christian Sonesson (M), fattat ett delegationsbeslut om pengar till anpassning.
Anpassning av lokalerna beräknas och får uppgå till sammanlagt högst 500 000 kronor.
Pengarna för detta beviljas och ska finansieras genom ianspråktagande av kommunstyrelsens investeringsreserv för 2018.

Dagens fråga

Har du tagit årets sista dopp i havet?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×