Studentkårshuset kan byggas om till glädje för Pontus Nilsson, Rebecka Welander, Pontus Källström och Ilona Karppinen, som efterlyser fler arbetsplatser för studenterna.

Styrka att vara ett otraditionellt universitet

Styrkan med Malmös nya universitet är att lärosätet inte är så traditionellt utan väl förankrat i samhället.
Det menar styrelsen för Malmö studentkår som nu får ta sig an fler studenter på den nya polisutbildningen som startar 2019.

– Det känns bra att vi får vara med om en historisk händelse när vi är de sista studenterna på Malmö högskola men också blir de första studenterna på Malmös nya universitet, säger Pontus Källström, ordförande i Studentkåren Malmö och annars studerande till förskollärare.
Kåren är Malmös största studentkår och cirka 40 procent av alla studerande vid dagens högskola och morgondagens universitet är medlemmar i kåren.

Det finns tre studentkåren inom Malmö universitet: nämnda Studentkåren Malmö, Odontologiska studentkåren på Tandläkarhögskolan och doktorandkåren, som sysslar mest med doktorandernas situation.
– Det positiva med Malmö högskola är att utbildningen och forskningen är så väl förankrad i samhällsdebatten och att ledningen jobbar för att unga från alla samhällsklasser ska ha chansen att studera vidare efter gymnasiet genom bland annat uppsökande verksamhet och olika stöd för nya studenter på vårt Studentcentrum, berättar Rebecka Welander, vice kårordförande, som pluggar till ämneslärare med svenska som andraspråk.

Studenterna framhåller också att studentinflytande är bra i den blivande universitetsstyrelsen och på de olika institutionerna, genom bland annat studentombud och kursrepresentanter. Genom kåren arbete har kursutvärderingarna uppdaterats och kvalitetsfrågorna står i fokus.
– Malmöutbildningarna har hög status, som sjuksköterskeskolan, och är kända i många länder, bland annat för sin internationella inriktning med studenter från olika delar av världen. Själv läser jag freds- och konfliktvetenskap och man kan gå flera unika kurser här, som studier Kaukasus, säger Ilona Karppinen från Finland.
Pontus Nilsson, som studerar kriminologi, pratar också om alla sociala aktiviteter som ordnas för att stärka banden mellan de olika utbildningarna, som studentfrukost, sopplunch och musikpub.

Det största orosmomentet som studenterna i Malmö har är bristen på studentbostäder. Även om det byggs en del nya fastigheter med studentrum, som vid skejtparken i Västra hamnen, hamnar många nya studenter i en bostadskris när de ska börja studera.
Det nya universitet har en webbsida med information om studentbostäder. Studentkåren Malmö har också startat Soffprojektet, där Malmöbor kan ställa upp med en soffa som sovplats under kortare och längre tid för studenter utan bostad.
Nytt för kåren, när lärosätet övergår till universitet, är även att studentmagasinet MAHskara måste byta namn. Därför efterlyser man nu ett nytt tidningsnamn som anknyter till universitetsstatusen.
Mer information om studentaktiviteter finns på hemsidan: malmostudenter.se.

Läs mer:

Dagens fråga

Följer du Idol på TV4?

  • Nej (86%, 587 Röster)
  • Ja (14%, 95 Röster)

Antal röster: 682

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×