De två forskarna Lotta Sjögran och Frida Nygren tycker att det är positivt att forskningen vid Malmös nya universitet är så samhällsinriktad.

Nya forskare fördjupar sig i sjukvårdsfrågor

Sjuksköterskorna Frida Nygren och Lotta Sjögran är två av de nya forskarna på Skånes nya universitet. De har redan startat sin forskning på fakulteten för hälsa och samhälle på Skånes universitetssjukhus samtidigt som de arbetar som adjunkter och handleder studenter på sjuksköterskeprogrammet.

– Det här är bra tillfälle för oss att sätta fokus på ämnen som rör situationen för patienter och personal inom sjukvården och psykiatrin och få fram nya metoder och hjälpmedel som professionen har nytta av, säger Lotta Sjögran.

Hon är specialistsjuksköterska inom psykiatrin och forskar inom ämnet vårdvetenskap sen september och vill fördjupa sig på ämnet män som är utsatta för våld.
– Det finns en hel del forskning kring kvinnor som är utsatta för våld men däremot väldigt lite om män som utsätts för våld och söker hjälp inom psykiatrin. Därför vill jag kartlägga deras situation och se om det krävs andra metoder för att hjälpa männen, förklarar Lotta Sjögran.

Hon sitter i samma korridor som kollegan Frida Nygren, som både har jobbat på akuten och på vårdcentral. Nygren forskat också i ämnet vårdvetenskap tillsammans med några andra på institutionen. Temat är vilka metoder som är bäst i undervisningen för blivande sjuksköterskor.
– Vi tittar på olika evidensbaserade metoder och hur de kan användas för att få eleverna till att stå så väl rustade som möjligt när de går in i yrket, säger Frida Nygren.
De två universitetsadjunkterna, som siktar på att ta att bli professorer inom vårdvetenskap när de har doktorerat, ingår inte i den tvärvetenskapliga forskarskola som Malmö universitet har startat under 2017.
– Vi har båda gått en introduktionskurs och har handledare som stöttar oss i våra doktorandstudier. Den kommer säkert att komma månader då vi känner att allt står till men då kan vi alltid prata med och få hjälp av de andra doktoranderna på fakulteten, menar Frida Nygren.

Totalt 200 sjuksköterskor utbildas på Malmö universitet och verksamhetsförlagd utbildning pågår på sjukhusen i Malmö, Trelleborg och Ystad. 17 doktorander finns just nu på Institutionen för vårdvetenskap.
För att kunna doktorera krävs att man har en grundutbildning och en master- eller magisterexamen. Dessutom ska den blivande forskaren söka och få en ledig anställning som doktorand.
Utbildning på forskarnivå motsvarar fyra års heltidsstudier eller 240 högskolepoäng och avslutas med en doktorsexamen. Eftersom många undervisar under forskartiden kan det ta betydligt fler år att bli klar med sin doktorsavhandling.

Läs mer:

Dagens fråga

Följer du Idol på TV4?

  • Nej (86%, 587 Röster)
  • Ja (14%, 95 Röster)

Antal röster: 682

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×