Jan Friheden (MP) har lämnat in en motion till fullmäktige om att personer över 70 år i Sjöbo kommun ska få åka buss gratis. Foto: Caroline Stenbäck

MP vill att äldre ska kunna åka buss gratis

Sjöbo Miljöpartiet vill att äldre i Sjöbo kommun ska kunna åka gratis buss i Sjöbo kommun samt till Ystad och Lund.
– Vi vill att de ska få en chans att komma ut och inte vara beroende av bilen. Men tanken är också att uppmuntra det kollektiva åkandet, säger Jan Friheden.

Partiet tog upp satsningen i sin budget för 2018, men de fick inget gehör. Därför har de nu lämnat in en motion till fullmäktige om att Sjöbobor som uppnått en ålder av 70 år ska få åka kollektivt gratis.
– Nu vill vi få igång en diskussion kring detta. Ett rörligt liv för äldre pensionärer betyder mycket för deras sociala liv och hälsa. Det finns de som inte har en så bra pension och drar sig för att åka någonstans. Men det finns också de som använder flera bilar i hushållet, de vill vi ska minska bilkörandet. Sjöbo är ju den biltätaste staden i Skåne, säger Jan Friheden.
Flera kommuner i landet har redan infört gratis kollektivtrafik för äldre genom ett så kallat seniorkort. I Skåne finns möjligheten i elva kommuner, bland annat i Ystad och Lund.
– Man har då ett seniorkort som man åker gratis med inom ett angivet område. Den del av resan som eventuellt påbörjas eller avslutas utanför det angivna området får den resande själv betala för, säger Jan Friheden.
De områden som Miljöpartiet vill att Sjöbos äldre ska få åka gratis är inom kommunen och till och från Ystad och Lund.
– Det är områden som vi tror skulle uppskattas mest.

Reglerna för seniorkortets användning varierar mellan olika kommuner.
– Vi tycker att Sjöboborna ska kunna använda det dygnet runt på alla veckodagar.
Hur mycket satsningen skulle kosta är oklart. I Ystad innebär satsningen 1,2 miljoner kronor per år. I motionen yrkar partiet att fullmäktige beslutar att kostnaden ska utredas.
– Kostnaden för Sjöbo kommun, beroende på vilka gränser som sätts, uppskattar vi till mellan några hundratusen och en miljon kronor per år, säger Jan Friheden.

När hoppas ni att föremånen kan börja gälla?
– Målet är 2019.

Dagens fråga

Följer du Idol på TV4?

  • Nej (86%, 587 Röster)
  • Ja (14%, 95 Röster)

Antal röster: 682

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×