Socialnämndens beslut om att inte bevilja den 88-åriga kvinnan korttidsboende överklagades till förvaltningsrätten som nu gett Hörby kommun rätt.

Bröt höften men nekas korttidsboende

HÖRBY Den 88-åriga kvinnan drabbades av en stroke och har efter det känt sig otrygg i hemmet och haft svårt med balansen. Hon begärde att få en plats på ett korttidsboende, men socialnämnden sade nej. Beslutet överklagades men förvaltningsrätten ger kommunen rätt.

I överklagandet berättar den 88-åriga kvinnan, som är bosatt på en mindre ort utanför Hörby, att hon har dålig balans efter att ha blivit sjuk i en stroke, och att hon är rädd för att ramla i bostaden. Denna rädsla har ökat efter att hon fallit vid ett flertal tillfällen och bland annat fått en bäcken- och höftfraktur.

Hon får morfin som smärtlindring efter frakturerna, vilket har försämrat balansen ytterligare. Behandlingen har också gjort henne trött och hon har fått kognitiva svårigheter.
Kvinnan är missnöjd med hjälpen hon får från hemtjänsten, och anser inte att deras insatser ökar hennes känsla av ­trygghet.

– Det har hänt att jag fått vänta länge på att få hjälp, förklarar hon.
88-åringen hävdar dessutom att hon inte får den gångträning hon har rätt till. Hon går med stöd av gåbord och stöttning från personalen.
– När det gäller äldre och sjuka personer är det ytterst viktigt med rehabilitering efter en skada. Träning måste ­göras ofta och regelbundet eftersom smärta minskar ­motivationen till träning. Detta hör till en god ­om­vårdnad, skriver kvinnans ombud i över­klagandet.

88-åringen begärde att kommunen ska bevilja henne ett korttidsboende under minst tre veckor. Men socialnämnden avslog ansökan. Beslutet överklagades till förvaltningsrätten. Domen kom häromdagen och förvaltningsrätten ger kommun­en rätt.

Hemtjänsten besöker kvinnan åtta gånger per dygn. Förvaltningsrätten bedömer att det är tillräckligt och att social­nämnden haft fog för sitt beslut att inte bevilja henne ett korttidsboende. Kvinnan bor i en mark­lägenhet utan trösklar.
– Förvaltningsrätten ifrågasätter inte att kvinnan känner oro inför hur hon ska klara sig i hemmet. Mot bakgrund av de hemtjänstinsatser som hon beviljades efter operationen anser förvaltningsrätten emellertid att hon vid aktuell tidpunkt varit tillförsäkrad en skälig levnadsnivå i sin egen bostad, skriver rätten.

Beslutet var dock ­oenigt. En av nämnde­männen anser att 88-åringen borde ha beviljats korttidsboende.

Dagens fråga

Vill du ha ett extra val till riksdagen nästa år?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×