Annons

Annons

Annons

Pjäs med motspelare på film

14 juli är det pre­mi­är för August Strindbergs Ett dröm­spel i en lada i byn Rynge nord­väst om Ystad. – Det är det ab­so­lut svåraste jag har gjort men det är ock­så väl­digt ro­ligt, säger re­gis­sören och skå­de­spe­la­ren Chris­ter Jonsson som är inne på sin tredje sä­song med Rynge Teater.

Annons

Chris­ter Jonsson är ut­bildad på Teaterhögskolan i Malmö och drev Svensk Symbolistisk Teater i många år. Han har ock­så ar­betat som skå­de­spe­la­re på bland an­nat En­semb­le­tea­tern i Malmö, Sagohuset i Lund och Ystads stads­te­a­ter och som re­gis­sör på Obanteatern i Malmö.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan