Frågan om antalet politiker utreds vidare

höör Minskad demokrati eller en behövlig åtgärd att minska Höörs stora politiska kostnader? Frågan om att minska antalet politiker i kommunfullmäktige från 41 till 31 ledamöter fick inget avgörande på senaste sammanträdet utan ska utredas vidare.

Moderaten Johan Svahnberg som skrivit motionen om att minska antalet politiker i Höörs folkvalda församling ville att frågan skulle avgöras på sammanträdet.
– Vi vet att kostnaderna för våra sammanträden ökat mycket under mandatperioden. Då är min motion ett litet bidrag till hur vi politiker kan minska våra kostnader. En rimlig nivå är 31 ledamöter för en kommun av Höörs storlek, sade Johan Svahnberg i talarstolen.

Motionen berör inte styrelser och nämnder och beräknas ge en årlig besparing på 115 000 kronor och ett minskat arbete för förvaltningen.
– Motionen är inte skriven för att skapa en annan majoritet än vad som finns i dag.
– Det räcker att vi är 31 ledamöter, vi sparar pengar och åtgärden skulle inte påverka de demokratiska förutsättningarna, fortsatte Johan Svahnberg.
Centerns Arne Gustavsson såg motionen som en vällovlig ambition att få ner kostnader men för sent påkommen. Han hänvisade till den stora utredning som ska göras under första halvåret 2018 gällande att se över kommunens organisation och politikerrollen.
– Jag utesluter inte att översynen också kan påverka antalet ledamöter i fullmäktige. Men översynen måste gå rejält mycket djupare, sade Arne Gustavsson som yrkade på en återremiss som också gick igenom med siffrorna 21 mot 18. Sverigedemokraterna med undantag från ledamoten Rolf Streijffert ville precis som Moderaterna att motionen skulle avgöras på sammanträdet.
Det troliga är att motionen om att minska antalet politiker kommer upp på nytt någon gång under nästa år.

Dagens fråga

Följer du Idol på TV4?

  • Nej (86%, 587 Röster)
  • Ja (14%, 95 Röster)

Antal röster: 682

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×