Nästa år kan brukare med hemtjänst välja om kommunen eller en privat utförare ska städa i hemmet. Men valfrihetsreformen kostar kommunen en miljon kronor att införa. Arkivbild

Miljonnota för att införa valfrihet i hemtjänsten

HÖRBY Nästan en miljon kronor. Det är vad det kostar att införa LOV – Lagen om valfrihetssystem – i Hörby kommun nästa år. Socialnämndens ordförande Hans Frank (L) är bekymrad över de höga kostnaderna och är tveksam till om det är ekonomiskt försvarbart att genomföra satsningen.

Socialnämnden har inte budgeterat för de ökade kostnaderna, och begär en miljon kronor i utökad ram av kommunstyrelsen för att få ihop ekonomin.
– Man ska inte tro att man kan införa LOV:en utan att det kostar. Den exakta siffran är 960 000 kronor enligt den utredning som har gjorts, säger Hans Frank.

Lagen om valfrihetssystem innebär att kommuner och landsting – om de så önskar – kan överlåta vård och omsorg till privata utförare och konkurrensutsätta sina egna verksamheter.
Det som är aktuellt för Hörbys del är att brukare med hemtjänstinsatser gällande handel, tvätt och städning får lov att välja utförare nästa år.
– Det handlar om tjänster som att städa, få hjälp med inköp, sköta hemmet, gå ut med hunden och liknande.

Kommunfullmäktige har beslutat att inriktningen är att reformen ska införas under januari månad 2018. Längre fram kan det även bli aktuellt att låta LOV:en omfatta omvårdnad och delegerad hemsjukvård.
Ett förfrågningsunderlag ska arbetas fram där de privata aktörerna erbjuds att vara med i racet om hemtjänsten.
Men Hans Frank tror att resultatet blir klent och att intresseförfrågningarna från de privata utförarna kommer att vara lätträknade.

– Tittar man på jämförbara kommuner med Hörby så är det här en ytterst begränsad verksamhet.
Att reformen kostar en miljon kronor att införa är ett bekymmer, enligt Hans Frank.
– Vi får extrakostnader för det här och måste anpassa vår organisation. Vi måste förändra på data- och it-sidan och bygga programvaror så att vi kan följa upp det. Kriterier för att driva verksamheten ska tas fram. Det är en ganska stor förändringsprocess som ska göras.
LOV:en påverkar även kommunens nya arbetssätt kring trygg hemgång och trygga hem.
– Det blir dubbelt till viss del. Nu får vi plötsligt två aktörer, en som ska bedriva serviceverksamhet och en som ska bedriva vård

Eftersom LOV:en medför extrakostnader på en miljon kronor för Hörby kommun är Hans Frank tveksam till om det är värt att gå vidare med satsningen.
– Vi i Liberalerna har följt majoritetens beslut. Vi är för valfrihet i grunden, men kommunen har inte råd att lägga pengar på något som vi inte har nytta av.
– Sedan beslutet om LOV:en togs 2009 har man hela tiden kommit fram till att det inte är ekonomiskt försvarbart att införa det här i kommunen och bara lagt undan det. Valfrihet är en fin tanke, men är att kommuninvånarna beredda att betala för det?

– Med tanke på att det kostar pengar är jag emot det. Även om det är en ytterst liten verksamhet som kommer att bedrivas inom ramarna för LOV:en så påverkar det vårt system och vårt arbete, vilket ger oss extrakostnader.
– En förutsättning för att vi ska kunna genomföra det här att socialnämnden får den miljon i utökat kommunbidrag som behövs, säger Hans Frank.

Dagens fråga

Följer du Idol på TV4?

  • Nej (86%, 587 Röster)
  • Ja (14%, 95 Röster)

Antal röster: 682

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×