Projektledaren Caroline Ingvar-Nilsson och byggledaren Andreas Brandt har jobbat utifrån Hasslebro sedan i april. En del anställda bor i husvagnar. Sydvatten satsar 450 miljoner kronor på projektet som ger säkrare dricksvattenförsröjning till en halv miljon skåningar tack vare att det blir en extra råvattenledning från småländska sjön bolmen.
Sydvattens kommunikatör Josefin Berglund, biträdande projektledaren Caroline Ingvar-Nilsson, tekniske chefen Åsa Håkansson och byggledaren Andreas Brandt följer nedläggningen av betongrör nära Ringsjöholm. De 2,5 milen byggs i tre etapper. Den norra etappen är klar och snart den södra. Efter nyår påbörjar man den mittersta.
Ola Ahlgren är en av de 50 som jobbar med att bygga den 2,5 mil långa råvattenledningen mellan Äktaboden i Ljungbyhed och Ringsjöholm. Skånskan fotograferade honom i grävmaskinen nära slutpunkten vid Västra Ringsjön.
I Hasslebro mellan Eslöv och Höör finns sedan april projektkontor och en av lagringsplatserna för de 4 500 rördelarna i betong. Det har även funnits mindre etableringsytor ute i landskapet.

Nu har jättebygget kommit mer än halvvägs

HASSLEBRO Sydvatten har nu nått mer än halvvägs med att lägga ut de 2,5 milen av den andra råvattenledningen mellan Bolmentunnelns slut i Äktaboden utanför Ljungbyhed och Ringsjöholm öster om Stehag. Den nya ledningen ska ge en halv miljon skåningar dubbelt så säkra dricksvattenleveranser från den småländska sjön.

– Det är den största ledning vi byggt förutom Bolmentunneln, säger kommunägda Sydvattens tekniske chef Åsa Håkansson.
Sydvatten satsar 450 miljoner i projektet för att man vill vara garderade om något skulle hända med den nu enda råvattenledningen, vilket skulle kunna få väldigt stora konsekvenser.
– Med den nya ledningen kan vi även få ner mer vatten från Bolmen. Den nuvarande klarar 1,2 kubikmeter per sekund – den som läggs nu har större diameter, upp till 1,6 meter, och klarar 2,2 kubikmeter i sekunden, säger Åsa Håkansson.
De båda råvattenledningarna används parallellt när den nya står klar 2019. 1,3 mil har lagts ut, och 1,2 mil återstår. Arbetena sträcker sig i en båge från Äktaboden i Ljungbyhed, och går sedan öster om Röstånga och Billinge/Stockamöllan ner mot Västra Ringsjön.

I Hasslebro mellan Eslöv och Höör finns sedan april projektkontor och en av lagringsplatserna för de 4 500 rördelarna i glasfiberarmerad polyester (GRP). Det har även funnits mindre etableringsytor ute i landskapet. Arbetet sker i partnerskap med Peab som inte bara bygger utan även deltagit i projektierngen.
– I sträcka och storlek är detta ett unikt projekt med svenska mått mätt. Så här stora och långa ledningar har man inte i Stockholm., Möjligen är de lika stora när det handlar om vattenkraft i Norrland men då är det kortare sträckor, säger Andreas Brandt, byggledare för Sydvatten.
Rördelarna körs ut med traktor i landskapet. I genomsnitt läggs ut 30 till 50 meter rör varje rörläggningsdag. 50 personer arbetar i projektet, många av dem i grävmaskiner, dumprar, traktorer och hjullastare.
Schakten där rören läggs ner är minst fyra meter djupa och det ska alltid finnas 1,5 meter jord ovanpå så att lantbrukarna kan bruka sina marker problemfritt.

Mycket hänsyn tas till markägarna, även om Lantmäteriets ledningsrätt är tvingande.
– Man kan förstå hur det känns om någon kommer och gör ett intrång på ens mark. En del kanske hade föredragit att inte ha någon ledning. Vi försöker så långt det går att tillmötesgå deras önskemål, säger Caroline Ingvar-Nilsson, Sydvattens biträdande projektledare, ordinarie Lars Balkfors är på semester.

Andreas Brandt skriver under på det:
– Vi försöker lösa det så bra det går med markägarna. Både när ledningen läggs och efteråt, så att det inte stör deras övriga verksamhet. Ofta går vår ledning rakt igenom en åker. De vill bruka resten av åkern medan vi jobbar och då krävs det samordning,.
En fastighet har fått rivas där ledningen drar fram.
Sydvattenfolket har gillat att jobba ihop med arkeologerna i företaget Sydsvensk arkeologi, och tycker det varit intressant att få höra om de fynd som gjorts i det 40 meter breda området runt den 2,5 mil långa ledningen.
– Det har varit en logistikapparat där vi fått jobba väldigt tätt ihop med dem. Många praktiska saker får lösas när man ska in 40 meter brett i beteshagar, sädesfält och skog. Men det har fungerat mycket bra, säger Andreas Brandt.

Sydvattenfolket har stundtals även fått koppla in polisen. De 20-25 maskiner som används i projektet har lockat till sig en del skumma element. Man har haft en del stölder, både av diesel och annat.
Allmänheten längs sträckan har också drabbats. För tillfället verkar det lugnt. Polisen har tagit några personer som man tror legat bakom en del.
Råvattenbygget har korsat 40 vägar och 22 vattendrag av olika storlek. Men stressigaste dagen var när det var dags att gräva under Södra Stambanan mellan Lund och Hässleholm strax öster om Stehag.
– Stambanan stängdes av 49 timmar i oktober förra året. Men det var inte så att vi hade så lång tid på oss. Trafikverket behövde tid till att skära av spåren och besiktiga också, så vi hade kanske 30 timmar att göra vårt. Det var lite tajt, men gick väldigt bra, säger Caroline Ingvar-Nilsson.

Just nu är det väldigt lerigt och gyttjigt ute i fält. Det gäller att ha rejäla stövlar om man ska följa arbetet. De inblandade hade inte haft emot om det frös till lite i marken.
Efter nyår flyttar projektkontoret en bit norrut till Anderstorp i Svalövs kommun. Nu är det den mittersta av de tre delsträckorna som ska byggas. Anledningen till att man avslutar med den mittersta är att ledningsrätterna dröjde, så den måste byggas klar sist.

Dagens fråga

Brukar du jobba på helgerna?

Loading ... Loading ...