Hästarna ska flytta. Men det kommer att dröja innan de springer på ny bana och den gamla ersatts av hus. Foto: Claes Hall

Tävling ledde fram till Jägersroaffären

JÄGERSRO 2015 gick MKB ut med kampanjen ”Varje lägenhet räknas”, en tävling om var och hur bolaget skulle kunna bygga mer.
Ett av förslagen kom från Skånska travsällskapet. Det ledde vidare till en stor markaffär, mark där MKB och andra aktörer räknar med att kunna minst 3 500 nya bostäder.

I slutet på november var affären klar. Skånska travsällskapet säljer sin travbana och 40 hektar mark för 775 miljoner till MKB.

Parterna fann varandra i tävlingen ”Varje lägenhet räknas” som MKB lanserade under 2015. Uppgiften var att komma med idéer för var och hur MKB skulle kunna bygga mer.
Ett av förslagen kom från Skånska travsällskapet.
”Det finns markområden i anslutning till Jägersro trav- och galoppbana som vi kan avyttra för annat ändamål, exempelvis bostäder. Vi diskuterar gärna möjligheter med er”, skrev sällskapets ordförande Kerstin Peterson-Brodda.

– Vi hade den första ordentliga kontakten i slutet av 2015. Det är faktiskt en kul story, att en liten annonskampanj kan ge ett sådant resultat.
Det säger Gunnar Östenson, affärsutvecklingschef på MKB. Det är han och hans team som förhandlat fram mångmiljonaffären.
Själva affären är klar. Men det kommer att dröja flera år innan MKB kan sätta den första spaden i jorden.
– Vi har en jättelång väg framför oss. Villkoret för att det över huvud taget ska bli av är att travsällskapet kan bygga en ny travanläggning. När det bygglovet är klart kan vi få tillträde. Och det ligger två, kanske upp till fyra år framåt.

Och då handlar det om tillträde till parkeringsområdet, eftersom marken där travbanan ligger kommer att utnyttjas i sex till åtta år. Det kommer troligen att ta uppe mot 15 år innan hela området är färdigbyggt, tror Gunnar Östenson.

Men MKB kommer inte att bygga allt själv. Bolaget vill ha med andra aktörer på resan.
– Vi vet att vi inte kan göra allting så vi tar gärna in partners.
Gunnar Östenson har redan fått några samtal från intressenter.
MKB har grovt räknat med att det kommer att bli plats för upp emot 3 500 nya bostäder i området.
Gunnar Östenson tror dock det kan kommer att gå in några till.

Finns det något som ska bevaras av banan?
– Det finns inget direkt som jag vet. Men man kan kanske tänka sig någon form av koppling till travverksamheten i formspråk och element när man bygger.

Läs mer:

Dagens fråga

Följer du Idol på TV4?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×